Korjaustyömaan pöly hallintaan paremmin

Kun pöly on taloyhtiön remontissa hallinnassa ja pölyn ja epäpuhtauksien leviämistä torjutaan aktiivisesti, asukkaille ei aiheuteta terveys- tai viihtyvyyshaittoja. Miten pöly torjutaan, sitä käsiteltiin 14.3.2013 Työterveyslaitoksen seminaarissa. Parhaimmillaan pölyntorjunta eivät välttämättä edes aiheuta lisäkustannuksia, vaan kysymys on ensisijaisesti työmenetelmien tehokkaammasta käyttämisestä ja asian merkityksen huomioimisesta ja asenteista.

Korjausrakentamisessa kokonaisvaltaisella ja suunnitelmallisella pölyntorjunnalla voidaan vähentää merkittävästi myös rakennustyöntekijöiden altistumista epäpuhtauksille.

– Rakennustyömaalla, erityisesti purkutyössä, syntyy yleensä runsaasti erilaisia pölyjä, jotka saattavat uhata työntekijöiden terveyttä. Se leviää helposti myös korjauskohteen viereisille, samassa rakennuksessa toimiville työpaikoille. Esimerkiksi sairaalan toimintoja ei voida siirtää muualle korjauksen ajaksi, toteaa tutkimusjohtaja Pertti Pasanen Itä-Suomen yliopistosta.

Tämä selviää Itä-Suomen yliopiston, Työterveyslaitoksen ja VTT:n tekemästä tutkimuksesta, joka oli yksi osa korjausrakentamiseen liittyvää Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa – Puhdas ja turvallinen –saneeraus – tutkimushanketta.

Hankkeessa tuotettiin rakennuttajien ja rakennusurakoitsijoiden käyttöön pölyn torjunnan ohjeet. Ohjeiden avulla rakennuttajat pystyvät asettamaan konkreettisia tavoitteita korjaushankkeiden pölyntorjunnalle ja arvioimaan eri pölyntorjuntaratkaisujen kustannuksia ja hyötyjä.

Rakennusurakoitsijoille luotiin puolestaan toimintaohjeet, joilla korjaushanke voidaan toteuttaa rakennuttajan laatuvaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi hankkeessa tuotetun kyselylomakkeen avulla tilaaja, urakoitsija ja aliurakoitsijat voivat seurata työnsä laatua ja saada arvokasta tietoa oman toimintansa kehittämiseen.

Kohti pölyttömämpää korjausrakentamista tähdättiin myös kehittämällä rakennusyrityksille osallistavan työn toimintamalli, jonka tavoitteena on motivoida työntekijöitä kehittämään omaa työtänsä ja ylläpitämään turvallista työympäristöä.

Kerromme toukokuussa ilmestyvässä Kiinteistöposti Professional-lehdessä (nro 4/2013) tarkemmin, miten isännöitsijät voivat hyödyntää tutkimuksen antamaa tietoa asiakastaloyhtiöiden korjaushankkeissa ja mitä heidän itsensäkin olisi syytä muistaa suojautumisesta korjaustyömailla käydessään.