Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan

Rakennusteollisuus ry arvioi, että korjausrakentamisen määrä kasvaa vuosittain 3 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Korjausrakentaminen jatkuu, koska tätä myönteistä kehitystä pitävät RT:n mukaan yllä rakennuskannan kasvu, sen vanheneminen ja teknisen laadun nostaminen nykytasolle.

Pienimuotoista korjaamista kasvattavat RT:n mukaan kotitalouksien lisääntynyt mielenkiinto asuntojen sisustamiseen ja kohentamiseen sekä kotitalousvähennys. Kehysriihessähän sitä päätettiin nostaa 2 400 euroon nykyisen 2 000 euron sijaan.

RT:n suhdannekatsauksen mukaan korjausrakentaminen jatkaa tasaista 2-3 prosentin vuosikasvuaan, mutta kasvun pitäisi olla RT:n mielestä voimakkaampaa, jotta rakennuskantamme korjausvelka ei enää paisuisi.

Korjausrakentamisen arvo oli VTT:n laskelmien mukaan viime vuonna 10,8 miljardia euroa.

Ammattirakentajien tehdyt työtunnit korjausrakentamisessa kuitenkin pysyivät viime vuonna ennallaan. Tunneista lähes 60 prosenttia tehtiin korjausrakentamisessa. Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisen arvosta oli 48 prosenttia.

18 miljardin euron korjauspotti

VTT on laskelmillaan arvioinut, että asuinrakennusten perusparannustarve on vuosia 2006-2015 tarkastellen yhteensä 18 miljardia euroa kymmenessä vuodessa. Perusparannustarpeessa olevissa rakennuksissa on 630 000 asuntoa.

Selvitysten mukaan asuinkerrostalojen vaipat tulevat korjausikään 25-35 vuoden iässä ja putkistot pitää uusia keskimäärin 50 vuoden iässä. Tämä lisää etenkin 1960- ja 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen perusparantamista lähivuosikymmeninä.

Uudisrakentamisen laskusuunta

Sen sijaan uudisrakentamisessa RT varautuu 3 prosentin vähenemiseen. Talonrakennustöitä aloitetaan yhteensä 32 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Myös infrarakentaminen vähenee. Rakentamisen kasvua saadaan odottaa ainakin ensi vuoteen, jolloin talouden orastava elpyminen voi kääntää kehityksen positiiviseksi.

Asuntorakentaminen vähenee yhä, ja asuntoaloitusten määräksi arvioidaan 27 000. Vuokra-asuntoihin kohdistuu voimakas kysyntä, minkä vuoksi asuntosijoittaminen on ollut parhaiten tuottanut kiinteistösijoittamisen muoto, RT:n suhdannekatsauksessa todetaan.

Toimitilarakentaminen näyttää saavuttavan pohjakosketuksen. Kokonaisuudessaan liike- ja toimistorakentamisen aloitukset supistuvat tänä vuonna hieman. Muun muassa kaupan keskusliikkeet rajoittavat tässä suhdannetilanteessa jonkin verran investointejaan. Myöskään teollisuusrakentaminen ei kasva tänä vuonna epävarmojen talousnäkymien vuoksi.