Korjausrahat taivaan tuuliin

Omistajanvaihdos vuokra-asunnossa voi merkitä sitä, että samalla asukkaan ennakkoon säästämät, korjauksiin tarkoitetut varat häviävät taivaan tuuliin. Vuokralaiset ry pitää tällaisia tilanteita kestämättöminä. Siksi sen mielestä omakustannusvuokrasäännöstöä pitäisi uudistaa nopeasti.
Valtion lainoittamissa kohteissa on pääsääntöisesti noudatettava omakustannusperiaatetta. Se tarkoittaa sitä, että asukkailta perityssä vuokrassa voi periä vain kiinteistön ylläpitoon ja hallintoon liittyviä kuluja, mutta ei kerätä ylimääräisiä tuottoja omistajalle.
Omakustannusperiaatetta on vuokralaispuolen mielestä jo vuosia heikentänyt omistajayhtiöiden suosima tasausjärjestelmä, jonka kautta kulut tasataan omistajan kaikkien kiinteistöjen kesken ja korjauksiin kerätyillä varoilla korjataan kulloinkin eniten tarpeessa olevia kohteita.
Asukkaat velvoitetaan säästämään etukäteen tulevia korjauksia, jotta asumiskustannusten nousu olisi hallittua. Kauniina ajatuksen järjestelmässä on vuorotteluperiaate, jonka mukaan kaikki saavat osuutensa kakusta ajallaan.

Vuokrataso noussut
Tasausjärjestelmä on kuitenkin antanut mahdollisuuden myös kiertää omakustannusperiaatetta, mikä on nostanut vuokratasoa. Myös järjestelmän läpinäkyvä seuranta on vaikeaa. Erityisen ongelmallinen tasausjärjestelmä on kiinteistöjen myyntitilanteessa.
– Järjestelmässä on iso ongelma, kun asukkaiden säästämät varat voivat omistajanvaihdostilanteessa jäädä myyvän yhtiön hallintaan. Asukkaiden kannalta tilanne tarkoittaa sitä, että korjauksiin varautuminen aloitetaan uudestaan. Ennakkosäästäminen ei tule kaikissa tilanteissa olleenkaan asukkaiden hyväksi, kuten nähtiin taannoin kun VVO myi tuhansia asuntoja Y-Säätiölle, toteaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.
Vuokralaiset ry edellyttää, että omakustannusvuokrasäännöstöä ja luovutuskorvauksen laskentasäännöstöä on välittömästi korjattava vuokralaisten turvaksi lainsäädäntötasolla.
– Säännöstöissä on edellytettävä, että tulorajoilla valittujen asukkaiden ennakkosäästöt kulkevat kaikissa tilanteissa kiinteistöjen mukana, linjaa Viita.
Ennakkosäästöjen häviäminen johtaa Viidan mukaan myös asumistuen tarpeen kasvuun, koska omistajan vaihdostilanteessa velat siirtyvät uudelle omistajalle kiinteistön kaupan myötä.
Korjauksiin kerättyjen varojen jääminen vanhalle omistajalle on ollut jo pitkään tapana ja tiedossa olevaa toimintaan.
– Palveleeko yhteiskunta todella parhaiten nykyinen säännöstö, joka johtaa yhteiskunnan kulujen kasvuun ja tukee epäoikeuden mukaista toimintaa vuokralaisten rahoilla, kysyy Viita.
Ennakkosäästämisen säännöstön tarkentaminen on ajankohtaista myös uuden ns. 10 vuoden välimallin takia. Malliin tulee kirjaukset myös korjaustoimintaan varautumisesta.