Korjausavustukset jatkossa ARAn kautta

Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista tulee voimaan ensi vuoden alussa, minkä johdosta korjausavustusten käsittely siirtyy kunnilta ARAan. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.
Hallituksen esityksen mukaan korjausavustuksella voidaan tukea edelleen hissin jälkiasentamista olemassa olevaan kerrostaloon ja liikkumisesteen poistamista asuinrakennuksessa, mutta osuus pienenee 45 prosenttiin.
Lisäksi iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista kotona asumisen edistämiseksi voidaan tukea korjausavustuksella, joka on 50 prosenttia, mutta erityisestä syystä mahdollisesti 70 prosenttia.
Määrärahaa on esitetty 35 miljoonaa euroa edellä mainittuihin korjausavustuksiin.
Avustusten käsittelyä varten ARAssa otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä. Hakemuksia voidaan kuitenkin jatkossakin jättää paperisina.