Korjaus- ja energia-avustukset pienenemässä

Korjausavustukset pienenevät, energia-avustusten saajakuntaa rajataan ja korjausavustusten painopistettä siirretään hissien rakentamiseen ja vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Tarvetta korjausavustuksiin olisi huomattavasti enemmän.

Näin toteaa ympäristövaliokunta lausunnossaan ensi vuoden talousarviosta. Se esittää, että ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman koordinointiin ohjattaisiin korjausavustuksista puolen miljoonan euron määrärahat ja 3 miljoonaa euroa ohjelman toteuttamiseen. Lisäksi korjausavustukset pienenisivät.

Energia-avustusten saajat rajattaisiin niin, että avustuksia myönnettäisiin enää pienituloisille ruokakunnille enintään kaksi huoneistoa käsittävään rakennukseen. Rakennusten energiatehokkuuden parantamista ei muutoin enää tueta.

Korjaustoimintaan kohdistuviin avustuksiin esitetään 43 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa vähemmän kuin nyt. Painopistettä siirrettäisiin nimenomaan hissirakentamiseen ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen.

Kosteus- ja hometalkoita jatkettava

Vaikka kosteus- ja homevaurioiden ehkäisemiseen perustettu Kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelma tarvitsisi ainakin 2 miljoonaa euroa, sen toiminnan jatkamiseen on esitetty vain 900 000 euroa. Ympäristövaliokunnan mielestä rahaa ei varata riittävästi huomioiden erityisesti eduskunnan tarkastusvaliokunnan eduskunnassa hyväksytty lausuma. Siinä esitettiin useita erilaisia toimenpiteitä, joilla voitaisiin ehkäistä ja korjata kosteus- ja homevaurioista aiheutuvia merkittäviä  yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä ongelmia.

Näin ollen valiokunta esittää, että Kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmalle varattaisiin ensi vuodelle 1,1 miljoonaa euroa.

Suhdanneluonteinen käynnistysavustus tilalle

Vaikka avustuksille onkin käymässä ”kalpaten”, se ei tarkoita sitä, etteikö taloyhtiöillä olisi kuitenkin mahdollisuus saada tukea perusparannuksiin. Tällaista suhdanneluonteista käynnistysavustusta on haettavissa jo nyt – Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAn sivulta löytyvät ohjeet, miten.

Ensi vuodelle ja tämänvuotinen rahapotti yhteen laskien avustusta myönnetään 115 miljoonaa euroa. Pääpaino tulee olemaan lähiöiden vuokra-, osaomistus- ja asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksissa.

1 Comment

  1. Kun rahaa ei ole jaettavaksi niin on se edes hyvä, että ’Painopistettä siirrettäisiin nimenomaan hissirakentamiseen ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen’. Toivottavasti jakovaraa olisi tulevissa suhdanteissa enemmän koska tarvetta on ja itse näen energiavustukset yms:t monitahoisina ja monivaikutteisina tuottavana investointeina asumisen laatuun, turvallisuuteen ja kansanterveyteen… joitakin vaikutuksia vain mainitakseni.

Kommentointi on suljettu.