Kokonaan uusi hissi vai hissin esteettömyyden parantaminen?

Olemassa olevan hissin esteettömyyden parantamista on esimerkiksi kääntöovien vaihtaminen automaattisiksi liukuoviksi. Siihen voi saada esteettömyysavustusta. Kuva: Sabine van Erp, Pixabay

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myöntää hissiavustusta, kun rakennukseen, jossa ei aikaisemmin ole ollut hissiä, hankitaan sellainen jälkiasennuksena. Ara myöntää myös esteettömyysavustusta toimenpiteille, joilla mahdollistetaan liikkumisesteisen pääsy asuinrakennukseen. Esteettömyysavustusta voi saada esimerkiksi olemassa olevan hissin esteettömyyden parantamiseen.

Sekä hissi- että esteettömyysavustusta haettaessa pitää hakijan selvittää sisäänkäynnin esteettömyys ulko-ovelta hissille tai kotiovelle. Siihen tarvitaan valokuvia sekä hakijan itse tekemä kirjallinen arvio esteettömyydestä tai koulutetun kartoittajan tekemä esteettömyyskartoitus.

Aran hissiavustus on tarkoitettu kokonaan uuden hissin rakentamiseen rakennukseen, jossa hissiä ei ole ennen ollut. Hissiavustusta voi saada vähintään kolme asuntoa käsittävä asuinrakennus, jossa on ainakin kaksi asuntoa päällekkäin.

Kun hissiavustusta haetaan, on hankkeella oltava jo rakennuslupa, yhtiökokouksen päätös ja valmiit suunnitelmat, joiden perusteella avustus voidaan myöntää. Hissiavustuksen saamiseksi on tehtävä edellä mainittu sisäänkäynnin esteettömyysselvitys, mutta esteettömyystoimenpiteitä ei ole pakko tehdä.

Hissiavustusta voi saada hissin hankintaan, tarvittaviin rakennus- ja taloteknisiin töihin sekä suunnittelukustannuksiin.

Uuden porrashissin rakentamiseen ei voi saada hissiavustusta mutta esteettömyysavustus on mahdollinen. Kuva: greissdesign, Pixabay

Esteettömyysavustuksen ehtona on, että asuinrakennuksen sisäänkäynti on korjaustoimenpiteiden jälkeen riittävän esteetön myös pyörätuolia ja rollaattoria käyttäville. Esteettömyysavustus on tarkoitettu muiden muassa kulkuluiskien rakentamiseen, kynnyskorkeuksien madaltamiseen, askelmien poistamiseen, oviaukkojen leventämiseen, kaiteiden ja liukuesteiden asentamiseen ja ulko-oven automatisointiin.

Esteettömyysavustusta voi saada myös porraskäytävän valaistuksen uusimiseen liiketunnistimelliseksi sekä valaistuksen parantamiseen sisääntulokerroksessa ja sisäänkäynnissä.

Myös monet hissin esteettömyyttä parantavat toimet voivat saada esteettömyysavustusta, esimerkkeinä hissin kääntöovien muuttaminen automaattisiksi liukuoviksi tai kääntöovien automatisointi, jos liukuovi ei ole mahdollinen, hissikorin suurentaminen ilman hissihuilun laajentamista ja pysähdystasojen lisääminen.

Hissi- ja esteettömyysavustusten määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voi olla kolmen vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden, ja niitä myönnetään niin kauan kuin avustukseen tarkoitettua määrärahaa riittää.

Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä tai Aran erikseen antamaa aloituslupaa.