Kohtuuhintaista asuntorakentamista kokeilemaan

Rakentamisen kohtuuhintaisuus ja asuntojen hinta-laatusuhde ovat keskiössä, kun Helsingin Mellunkylän Kivikkoon ja Laajasalon Yliskylään ryhdytään rakentamaan kerrostaloja.
Kysymyksessä on Helsingin kaupungin käynnistämä “Kohtuuhintainen kerrostalo” -hanke, missä halutaan löytää uusia ratkaisuja kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen.
– Rakennusalan toimijat voivat osoittaa todellisten hankkeiden kautta, miten heidän mielestään kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan. Tavoitteena on löytää innovatiivisia hinta-laatusuhdetta parantavia ratkaisuja, mutta tunnistaa myös mahdollisia kohtuuhintaisen asumisen esteitä, kertoo Pekka Saarinen Helsingin kaupungin kiinteistövirastosta.

Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

Tonttien varauksensaajat valitsee arviointiryhmä, johon kuuluvat Helsingin kaupungin edustajien lisäksi rakennusalan järjestöt Rakennusteollisuus ry ja RAKLI ry.
Yhteistyöhankkeella avataankin laajempaa keskustelua kohtuuhintaisuudesta, ja sen tuloksena kertynyttä tietoa halutaan hyödyntää jatkossa asuntotuotannon kehittämisessä.
– Tarkoituksena on edistää kaupungin oman organisaation ja rakennusalan toimijoiden kustannustietoutta ja -osaamista ja luoda edellytyksiä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseksi tulevaisuudessa, Saarinen kuvailee.
Tarkoituksena on luoda kokonaistaloudellista asumista, jossa otetaan huomioon asuntojen elinkaarikestävyys ja energiatehokkuus.
– Asumisen tarpeet moninaistuvat jatkuvasti ja on hyvä, että uusia toteutustapoja etsitään avoimin mielin ja tulevaisuutta ajatellen. Kestävän kehityksen ja asumisen kustannusten hillitsemisen kannalta on tärkeää ottaa huomioon se, että talot ovat helposti ja kustannustehokkaasti ylläpidettäviä, muistuttaa Aija Tasa RAKLI ry:stä.
Hakijoita kannustetaan esittämään myös sellaisia perusteltuja asumisen taloudellisuutta edistäviä ja laatutasoa nostavia ratkaisuja, jotka vaatisivat asemakaavasta tai muista viranomaismääräyksistä poikkeamista. Poikkeamat edellyttävät kuitenkin erillistä viranomaiskäsittelyä ja päätöstä.
– Pidämme hanketta hyvänä kokeiluna. Kun haetaan edukkaampia vaihtoehtoja, toivomme, että hankkeessa saadaan aidosti toteutettua joustoja rakentamisen kannalta eniten kustannuksia aiheuttaviin tekijöihin eli muun muassa autopaikkoihin, massoitteluun ja julkisivuihin liittyviin kaavamääräyksiin, sanoo Anu Kärkkäinen Rakennusteollisuus ry:stä.

Tontit sijaitsevat täydennysrakennusalueilla
Toinen tonteista sijaitsee Mellunkylän Kivikossa (Paukkulantie 2) ja toinen Laajasalon Yliskylässä (Gunillantie). Laajasalon tontti on jo rakentamiskelpoinen, ja Kivikon tontin arvioidaan valmistuvan rakentamiskelpoiseksi vuoden 2017 aikana.
Rakennusoikeutta tonteilla on 5500 ja 8600 kerrosneliömetriä, ja niille voidaan rakentaa yhteensä jopa 300 asuntoa.
Tavoitteena on aloittaa rakentaminen mahdollisimman pian. Molemmilla tonteilla on voimassa oleva asemakaava.
Tonteille rakennetaan vapaarahoitteisia omistus- tai vuokra-asuntoja sekä hintakontrolloituja omistusasuntoja. Tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla.
Hanke etenee syksyllä 2016 saapuneiden alustavien viite- ja konseptisuunnitelmien arvioinnilla.