KLIKK-hanke avaa uusia ulottuvuuksia lähiökorjaamiseen

TEKESin rahoittaman KLIKK-hankkeen loppuraportti avaa mielenkiintoisen näkymän lähiötalojen lisä- ja täydennysrakentamiseen.

Siinä esitetään arkkitehtiopiskelijoiden diplomitöinä tehtyjen esimerkkisuunnitelmien kautta visioita valikoitujen suomalaisten alueiden kehittämiselle ja täydennysrakentamiselle, analysoidaan esitettyjen muutosten ympäristövaikutuksia ja kaavoituksellisia keinoja mahdollistaa rakenteellinen lähiöuudistus.
Kaikissa kohteissa pyrittiin huomioimaan asukasnäkökulma niin lähiympäristön suunnittelussa kuin myös palvelutarjonnan osalta asukasosallistumisen tuella.
Lisäksi hankkeessa selvitettiin myös korjausrakentamisen työllisyysvaikutuksia.
KLIKK-nimi tarkoittaa Käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti työpaketti 4, Lähiön täydennysrakentaminen ja kaavoituksen keinot.
Hankkeeseen ovat osallistuneet Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, TTY ja VTT sekä Joensuun, Kouvolan, Porvoon ja Turun kaupungit.

Kuvassa TES-elementtien asentamista Riihimäen Peltosaaressa Innova-hankkeessa 2011.

Tutustu oheisesta linkistä loppuraporttiin: