Kiuas aiheuttaa tulipaloja yhä useammin

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tekemän selvityksen mukaan kahden viimeisen vuoden aikana kiukaista alkunsa saaneet vaaratilanteet sekä tulipalot ovat kaksinkertaistuneet. Suurin syy tilanteeseen johtuu ihmisten tavasta käsitellä kiukaita huolimattomasti. Eniten sähköperäisiä tulipaloja sekä vaaratilanteita syntyy kuitenkin edelleen huolimattomasta lieden käytöstä.

– Yli puolet näistä tulipaloista ja vaaratilanteista olisi voitu välttää, jos ihmiset eivät jättäisi kiukaiden päälle tavaraa, joka ei sinne kuulu. Esimerkiksi saunan käyttäminen kuivauskaappina aiheuttaa vaaratilanteita, ylitarkastaja Jukka Lepistö Tukesista sanoo.

Selvityksen tulokset saatiin käymällä läpi pelastusviranomaisten Pronto-tietokantaan kirjatut rakennuspalon- tai palovaaran aiheuttamat hälytystehtävät. Tarkastelujakson aikana (3/2012 – 2/2013) hälytystehtäviä oli kokonaisuudessaan 5900, joista 2590 kappaletta oli sellaisia, joiden energialähteenä toimi sähkö. On otettava myöskin huomioon, että aina hälytystehtävässä ei ole ollut kyse suoranaisesta syttymisestä.

Erityisesti taloyhtiöissä asukkaita sekä siivojia tulee ohjeistaa niin, ettei kiukaan päälle lasketa mitään tavaraa eikä sitä käytetä mm. ruoanvalmistamiseen. Jos saunaa kuitenkin pidetään varastona, kannattaa tällöin kiuas kytkeä pois toiminnasta.