Kirjoita kokemistasi sisäilmaongelmista

– Sisäilmaongelman laajuudesta huolimatta tällä hetkellä on olemassa hyvin vähän tutkittua tietoa siitä, millaisia kokemuksia ihmisillä sisäilmaongelmista on. Hengityssairauksien tutkimussäätiö tukee nyt tätä sisäilmaongelmien tutkimusta ja kirjoituksesi tulee olemaan osa tutkimusaineistoa. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että saamme myös sinun vastauksesi. Tällaisen toiveen esittää tutkija Eerika Finell Suomen Kirjallisuuden Seurasta.

Tavoitteena on, että kuka tahansa, jolla on omakohtaisia kokemuksia tai läheisen ihmisen kokemuksia sisäilmaongelmista, osallistuisi tutkimukseen kirjoittamalla kokemuksistaan.

– Sisäilmaongelma voi koskettaa sinua parhaillaan tai se voi olla jo mennyttä elämääsi. Olet saattanut joutua tekemisiin sisäilmaongelman kanssa asukkaana, työntekijänä, esimiehenä, oppilaana, vanhempana, isännöitsijänä, taloyhtiön hallituksen jäsenenä, kiinteistön omistajana, vuokranantajana. Kohtaamispintoja on lukemattomia.

– Sisäilmaongelma on voinut vaikuttaa sinuun ja/tai läheisiisi monin tavoin: terveys, psyykkinen hyvinvointi, talous, ihmissuhteet, asumisjärjestelyt, työjärjestelyt, maailmankuva jne. Jokaisen tarina on tärkeä. Kuvaa kokemuksiasi mahdollisimman monipuolisesti, yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Voit hyödyntää kirjoituksessasi alla olevia kysymyksiä:

Miten sisäilmaongelmat liittyvät elämääsi? Milloin ongelmat alkoivat ja mihin ne liittyivät? Miten sisäilmaongelma vaikutti ja/tai vaikuttaa sinuun/läheisiisi? Kuinka olet pyrkinyt ratkaisemaan tilannetta ja millaisia vaiheita siinä on ollut? Millaista apua tai tukea olet saanut? Millaista tukea tarvitsisit? Mitkä tekijät mahdollisesti vaikeuttavat/vaikeuttivat tai edistävät/edistivät ongelman ratkaisemista? Mikä on tilanteesi nyt?

Kirjoitukset tulevat ensiksi tutkija Eerika Finellin käyttöön ja tämän jälkeen ne arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuskäyttöön.

30.11.2014 mennessä vastanneiden ja yhteystietonsa ilmoittaneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. Jos et halua, että nimesi arkistoidaan kirjoituksesi yhteyteen, valitse vastauslomakkeessa kohta ”Kirjoitukseni saa arkistoida tutkimuskäyttöön nimettömänä SKS:n kansanrunousarkistoon”.

Tutustu vastausohjeisiin: http://www.finlit.fi/kra/keruut/sisailma.pdf

Vastaa verkossa: http://www.finlit.fi/arkistot/keruut/sisailma/

Lisätietoja: Tutkija Eerika Finell, eerika.finell@helsinki.fi, SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Lue myös Kiinteistöpostissa julkaistu Eerika Finellin haastattelu tästä.