KIRA-digi-rahaa kehittämiseen

Miljoona euroa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistävään kokeelliseen kehittämiseen on tarjolla kolmannessa KIRA-digi-hankkeessa. Rahaa voi hakea digitalisaatiota edistäviin nopeisiin, konkreettisiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, joilla vauhditetaan alan toimintatapojen muutosta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Isännöinti ja kiinteistöliiketoiminta ovat muiden muassa aloja, joille KIRA-digi-rahaa voi hakea.
Kokeiluhankehaku on avoinna 4.4.-4.5.2017 ja avustukset myöntää ympäristöministeriö.
Kokeiluilla halutaan tukea toimintatapojen uudistamista, mahdollistaa erilaisten standardien, mallien ja kehittämispolkujen testaamista ja tukea uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.
Vuosina 2016-2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä enintään 4,4 miljoonalla eurolla.
Rahallisen tuen lisäksi valittavat kokeiluhankkeet pääsevät osalta KIRA-digi-kokeiluhankkeiden yhteisöä, jolle järjestetään muun muassa kick-off-tilaisuus, tulosseminaari ja muuta viestinnällistä tukea sekä mahdollisuus hankekohtaiseen mentorointiin.
Kokeiluohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen, muun muassa suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat.