Kilpailunrajoittamista isännöinnissä?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimittanut tarkastuksia eräiden isännöintialalla toimivien yritysten toimitiloissa. KKV selvittää, ovatko yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin isännöintimarkkinoilla.
Kilpailulain mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.
KKV antaa ratkaisunsa elinkeinonharjoittajien menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee tarkastusta myös Isännöintiliitossa. Tarkastuksessa selvitetään, ovatko Isännöintiliitto ja isännöintipalveluja tarjoavat yritykset syyllistyneet kilpailulain vastaiseen toimintaan.
Isännöintiliitto tekee asiassa yhteistyötä viranomaisten kanssa ja on käynnistänyt myös sisäisen selvityksen asiassa.