Kiinteistöverotuspäätökset tulossa

Vuoden 2014 kiinteistöverotuspäätökset saapuvat kiinteistönomistajille maaliskuun loppuun mennessä. Päätös tulee, jos kiinteistöveron määrä on vähintään 17 euroa.

Ilmoituksen viimeinen korjauspäivä on merkitty ilmoitusosaan. Se on joko 7.5.2014 tai 15.5.2014. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 30.4.2014. Korjaukset voi tehdä verkossa (vero.fi/kiinteistotiedot) tai päätöksen mukana olevalla ilmoitusosa-lomakkeella.

Veron eräpäivät ovat syksyllä, ensimmäinen erä 8.9.2014 ja mahdollinen toinen erä 3.11.2014. Tilisiirtolomakkeet on postitettu kiinteistöveropäätöksen mukana. Vero on jaettu kahteen erään, jos se on 170 euroa tai enemmän.

Muutoksia tulossa

Verohallinnon mukaan kaikki kiinteistönomistajat maksavat tänä vuonna enemmän kiinteistöveroa kuin viime vuonna, koska kiinteistön verotusarvoja on nostettu ja useat kunnat ovat nostaneet kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistövero koskee nyt myös noin 40 000 kiinteistöä, joissa veron määrä on noussut vähintään 17 euroon.

Rakennusten verotusarvojen perusteena käytettäviä yksikköarvoja on korotettu viime vuodesta 7,14 prosentilla. Yksikköarvot ovat Valtiovarainministeriön asetuksella säädettyjä erilaisia neliö- tai kuutiometriarvoja. Tällä tasokorotuksella on haluttu saattaa verotusarvoja lähemmäs rakennusten käypiä arvoja.

Asuinrakennusten verotusarvojen laskennassa sovellettavaa ikäalennusten enimmäismäärää on pienennetty. Ikäalennus voi olla enintään 70 prosenttia, kun se aiemmin oli maksimissaan 80 prosenttia.

Rakennusmaan verotusarvojen perusteena ovat ns. aluehinnat, jotka perustuvat kullakin kunnan alueella tehtyihin rakennusmaakauppoihin.  Näitä aluehintoja on korotettu kahdella prosentilla aiempaan verrattuna.

Tämän lisäksi verotusarvojen tavoitetasoksi on määritelty 75 prosenttia aluehinnasta aiemman 73,5 prosentin sijaan. Tavoitetason nostolla rakennusmaan arvoa on pyritty saamaan niin ikään lähemmäksi käypää arvoa. Varsinkin haja-asutusalueilla rakennusmaan verotusarvoja nostaa myös se, että verotusarvon vähimmäisarvoksi on nyt vahvistettu  0,75 euroa neliömetriltä.

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia koskevia säännöksiä on muutettu pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien osalta. Näissä kunnissa tämän veroprosentin tulee olla vähintään 1,5 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi aiemman 1 prosenttiyksikön sijaan.

Myös saman omistajan vakituiseen asuinpaikkaan rajoittuviin rakentamattomiin rakennuspaikkoihin sovelletaan jatkossa aina rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia. Aiemmin tämä oli mahdollista vain, jos kunnanvaltuusto oli niin erikseen määrännyt.

Kunnat nostaneet kiinteistöveroa

Veron määrää voi nostaa myös se, että kunta on nostanut kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistön sijaintikunta määrää veroprosentit maapohjalle ja rakennuksille niiden käyttötarkoituksen mukaan.

Kaikkiaan 90 kuntaa nosti tälle vuodelle yleistä kiinteistöveroprosenttia, ja 87 kuntaa nosti vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosenttia.

Kiinteistöveroprosentit 2014

Verohallinto järjesti tammikuussa isännöitsijöille veroinfon, jossa annettiin tarkempaa tietoa lomakkeen 102 käytöstä. Pääset katsomaan videon tästä linkistä: VEROINFO