Kiinteistöverot 6,5 prosentin kasvussa

Koko maan tasolla maksuunpantu kiinteistövero kasvaa ennakkotietojen mukaan 6,5 prosenttia. Euromääräisesti muutos on noin 100 miljoonaa euroa.
Kasvusta noin 41 miljoonaa euroa perustuu vakituisten asuinrakennusten ja yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan nostoon, joka pakotti 63 kuntaa nostamaan veroprosenttejaan lain nojalla. Lakimuutokseen perustuen kuntien valtionosuuksia leikattiin 48 miljoonalla, joten kuntien rahoitusasema ei parantunut, vaikka verotulot lakimuutoksen perusteella nousevatkin.
Yhteensä kuntien kiinteistöveroprosenttien korotukset, niin lakisääteiset kuin vapaa-ehtoisetkin, tuottavat noin 70 miljoonaa euroa.
Kiinteistöjen verotusarvot nousivat keskimäärin 2,4 prosenttia tuottaen noin 30 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Suurin euromääräinen merkitys oli vakituisten asuinrakennusten verotusarvojen 3,8 prosentin kasvulla, joka lisäsi verotuloja noin 20 miljoonalla eurolla.
Tämä käy ilmi Verohallinnon verovuodelta 2015 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotiedoista. Ennakkotiedot perustuvat verovelvollisille lähetettyjen verotuspäätösten tietoihin. Vuoden 2015 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2014 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2015 määräämät veroprosentit.

Kunnittaiset ennakkotiedot verovuodelta 2015 maksuunpannuista kiinteistöveroista ovat nähtävissä Veronsaajien verkkopalvelussa.
Kiinteistöverot: http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/raportti/Sivut/Kiinteistovero.aspx
Kuntakohtaiset tiedot: http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/tilastot/Sivut/Default.aspx