Kiinteistönvälitysriidat laskussa

Asumista koskevat riidat laskussa, muiden muassa lentojen viivästyksiä koskevat erimielisyydet taas kasvussa. Tällaiselta näyttää Kuluttajariitalautakuntaan tulleiden ratkaisupyyntöjen kehitys.
Viime vuonna Kuluttajariitalautakuntaan saapui kaikkiaan 6 472 uutta ratkaisupyyntöä. Edellisenä vuonna luku oli 5754. Nousua oli yli 10 %.
Asuntokaupat pysyivät edelleen tilastoissa korkealla, mutta olivat voimakkaassa laskussa. Kuluttajariitalautakunnan mukaan voidaan olettaa, että asuntokauppariitoja viedään yhä enemmän tuomioistuinten käsiteltäväksi.
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Jukka Malilan mukaan vuonna 2012 Kuluttajariitalautakunta kirjasi tilastoihinsa yhteensä 158 kiinteistönvälityspalveluita koskevaa asiaa.
Kehityssuunta on ollut sen jälkeen laskeva ja vuonna 2016 vastaavia asioita kirjattiin enää 63 kappaletta.
Tänä vuonna tapausten määrä on ollut edellisvuoteen verrattuna hieman nousussa, mutta toteutuvassa määrässä pysyttäneen tänäkin vuonna selvästi alle 100 kappaleen.
– Kehitykseen vaikuttaa jonkin verran kauppamäärien yleinen kehitys. Alan ammattilaisten koulutustason nousulla ja sitä kautta entistä laadukkaammalla välitystoiminnalla on niinikään yhteys suotuisaan kehitykseen, Malila arvioi.
Ammattivälittäjät hoitavat Suomessa vuodesta riippuen noin 60 000 – 70 000 käytetyn asunnon kauppaa.
Suomessa toimi lokakuussa 2017 yhteensä 1792 aluehallintoviraston rekisteröimää kiinteistön- ja vuokravälitysliikettä.
Myös rakentamiseen ja remontteihin liittyvien asioiden määrä oli Kuluttajariitalautakunnan mukaan laskussa. Tämä voi johtua taloudellisesta suhdanteesta, joka on mahdollisesti johtanut urakoiden määrän vähenemiseen. Myös asunnon vuokrausta koskevien riitojen määrä väheni.

Kuluttajaoikeusneuvonnan kautta
Kuluttajan on yleensä ensin asioitava kuluttajaoikeusneuvojan kanssa ennen kuin hän voi lähettää ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan.
Vaikka neuvonta pystyy suodattamaan suuren osan erimielisyyksistä sovittelulla, merkittävä määrä ja vaikeimmat riidat jäävät lautakunnan käsiteltäviksi.
Lautakuntamenettely on sekä yhteiskunnalle että osapuolille edullinen tapa tuottaa laadukasta oikeusturvaa.
Lautakuntamenettelyä tulisi vahvistaa. Oikeusministeriö onkin ohjannut kuluttajariitalautakuntaan vuodelle 2017 lisäresursseja. Tällä pyritään purkamaan ruuhkaa ja vaikuttamaan käsittelyaikoihin.

Kymmenen kärjessä 2016 (Suluissa 2015 luvut)
Saapuneet yhteensä 6472 (5755) + 717 ja ratkaistut 6020 (5600) + 420
1. Lento-, juna- ym. kuljetukset 1355 (899) + 456
2. Henkilöautojen kauppa 782 (717) + 65
3. Rakentaminen ja remontit 510 (534) – 24
4. Asuntokaupat ja kiinteistönvälitys 353 (576) – 223
5. Autojen varaosat ja varusteet 344 (90) + 254
6. Huoneenvuokra ja asumisoikeus 335 (359) – 24
7. Kodinkoneet ja kodin elektroniikka 322 (364) – 42
8. Ajoneuvojen huolto ja korjaus 249 (280) – 31
9. Vakuutukset 234 (285) – 51
10. Muut ajoneuvopalvelut kuin huolto ja korjaus, pysäköinti 138 (161) – 23