Kiinteistöliitto: Tulorekisteriin taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat

Kuva: Pixabay

Vuoden 2019 alussa käyttöön tuleva tulorekisteri tuo muutoksia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden palkan- ja palkkioiden maksuun.

Tammikuun 2019 alusta lähtien riittää, että ilmoitus maksetuista palkoista ja palkkioista tehdään vain uuteen tulorekisteriin. Ilmoitus on annettava jo viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä, Kiinteistöliitto muistuttaa.

Taloyhtiön on ilmoitettava tulorekisteriin myös taloyhtiön hallituksen jäsenille maksetut kokouspalkkiot. Jos taloyhtiö maksaa hallituksen jäsenille kustannusten korvauksia esimerkiksi oman puhelimen käytöstä tai kilometrikorvauksia, myös nämä korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin.

Kiinteistöliiton mukaan isännöitsijän palkkiot ja remonteista maksetut korvaukset on ilmoitettava, jos isännöitsijä tai remonttipalvelua tarjoava yritys tai henkilö ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Jos taloyhtiö maksaa koko vuoden hallituspalkkiot kerralla, eikä muita palkka- tai ansiotuloja ole vuoden aikana maksettu, yhtiö tekee tulorekisteriin vain yhden ilmoituksen.
Tulorekisteriin ilmoittajalla täytyy olla yhtiöjärjestyksen mukaan nimenkirjoitusoikeus, ja hänet pitää olla merkitty yhtiön tietoihin kaupparekisterissä.