Kiinteistöliitto: Isännöitsijöille maksettavissa erillisveloituksissa nousua

Kiinteistöliiton kyselyn mukaan taloyhtiöiden maksamat isännöintipalkkiot ovat kasvaneet maltillisesti viime vuosina. Isännöinnin kiinteä kuukausipalkkio on pysynyt ennallaan vuodesta 2017 vuoteen 2020, jopa laskenut hieman. Erillisveloitettavissa palkkioissa on ollut nousua.

Kiinteistöliiton tekemään isännöintipalkkioita koskevaan kyselyyn vastasi tammi- ja helmikuun aikana 357 ammatti-isännöitsijää ja 1500 taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa. Vastausten perusteella isännöinnin kiinteän kuukausipalkkion tyypillisin määräytymisperuste on taloyhtiön huoneistojen lukumäärä, jota 65 prosenttia isännöitsijöistä kertoo käyttävänsä. Työmäärää käyttää 19 prosenttia ja huoneistoneliöitä 10 prosenttia isännöitsijöistä hinnoitteluperusteina.

Kiinteä isännöintipalkkio 40 asuinhuoneiston taloyhtiössä oli keskimäärin 670 euroa kuukaudessa (mediaani), jossa on laskua 30 euroa vuodesta 2017. Mediaani 20 asuinhuoneiston talossa oli 420 euroa kuukaudessa sekä sadan asuinhuoneiston talossa 1300 euroa kuukaudessa, jotka ovat hyvin samaa tasoa kuin kolme vuotta aiemmin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja perustuvat koko Suomen aineistoon.
Isännöintipalkkioiden mediaaniarvo on lukema, jota pienempiä ja suurempia euromääriä on vastauksissa lukumääräisesti yhtä monta. Keskiarvot isännöinnin kiinteiden kuukausipalkkioiden osalta ovat hieman mediaaniarvoja korkeampia.

Isännöintiyritykset laskuttavat taloyhtiöiltä kiinteän kuukausipalkkion lisäksi monia erillisveloituksia, joista osa on suoraan asunto-osakkeenomistajilta laskutettavia. Erillisveloitusten suuruus vaihtelee huomattavasti, joten taloyhtiöiden kannattaa verrata omia veloituksiaan yleiseen tasoon.

Taloyhtiöiden hallitusten on tarpeen kiinnittää huomiota erillisveloituksiin, jotta taloyhtiön maksamista isännöinnin kokonaiskustannuksista saa todellisen käsityksen. Isännöinnin veloitukset taloyhtiöltä ja sen osakkailta perustuvat isännöintisopimukseen, jonka taloyhtiön puolelta hyväksyy hallitus – myös erillisveloitukset sekä niiden mahdolliset muutokset.

Isännöitsijäntodistuksen mediaanihinta liitteineen oli 100,00 euroa. Edullisin neljännes isännöitsijöistä veloitti 90 euroa tai vähemmän, kun kallein neljännes peri 124,80 euroa tai enemmän isännöitsijäntodistuksesta. Hallitusten vastausten perusteella mediaanihinnat nousivat 4-10 prosenttia kolmessa vuodessa riippuen isännöitsijätodistuksen tyypistä. Isännöitsijöiden vastauksissa nousua oli 0-6 prosenttia.

Kokouspalkkiot, erillisveloitettavat tuntityöt sekä kilometrikorvaukset nousivat merkittävästi kolmessa vuodessa. Isännöitsijät vastasivat kokouspalkkioiden nousseen 6-15 prosenttia kokouksen ajankohdasta riippuen, kilometrikorvausten 8,3 % ja hallinnollisten töiden tuntipalkkion 6 prosenttia.

Kiinteistöliiton mukaan isännöinnin ostamisessa taloyhtiöiden tulee kiinnittää huomiota erityisesti ostettavan palvelun laatuun, erillisveloitusten hinnoitteluun sekä isännöinnin kokonaiskustannuksiin. Kuukausihinta ei anna riittävän tarkkaa kuvaa isännöinnin kustannuksista. Isännöinnin kokonaiskustannuksia tulee arvioida suhteessa taloyhtiön kokemaan isännöintipalvelun laatuun.

Hallituksen on Kiinteistöliiton mukaan tunnettava taloyhtiön isännöintisopimuksen sisältö, jotta hallitus tietää mitä taloyhtiö on isännöinniltä ostanut. Isännöintisopimusten liitteistä yleisin on isännöintitehtäväluettelo, joka on mukana 94 prosentissa sopimuksista. Isännöintitehtäväluettelo on toimiva väline isännöintitehtävistä sopimiseen taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken.

Isännöitsijät arvioivat isännöintipalvelujen tarjonnan laatua edelleen varsin kriittisesti, sillä laatu sai keskiarvon 3,14 asteikolla 1-5. Erittäin korkealuokkaisena tarjonnan laatua piti 5 prosenttia isännöitsijöistä. Tarjonnan monipuolisuus arvioitiin hieman paremmaksi (3,42). Isännöintitarjonnan laatu ja monipuolisuus eivät ole juurikaan muuttuneet 2010-luvulla isännöitsijöiden vastausten perusteella.

Kiinteistöliiton valtakunnallisella kyselytutkimuksella koottiin ajantasaista tietoa isännöintipalkkioiden suuruudesta ja perusteista vuonna 2020 sekä kehittymisestä kolmen viime vuoden aikana. Vastaavat kyselyt Kiinteistöliitto on toteuttanut vuosina 2017, 2013 ja 2010. Vastaustiedot perustuvat tammikuun 2020 tilanteeseen. KTI Kiinteistötieto Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöliiton toimeksiannosta.