Kiinnostavia julkisivuratkaisuja arkkitehtiopiskelijakisassa

Arkkitehtiopiskelijat ideoivat Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa, miten saada 1980-luvun elementtikerrostalolle uusi ilme ja parantaa sen vetovoimaisuutta asuntomarkkinoilla.
Ideointikohteena oli Tampereen Vuokratalosäätiö / VTS-kotien omistama kerrostalo Palokallionkatu 2-4 Tampereella.
Ilmeen lisäksi opiskelijoiden piti miettiä talon energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantamista sekä miten toteuttaa mahdollista lisärakentamista.
Aallon, Tampereen ja Oulun yliopistojen arkkitehtikoulujen opiskelijoille suunnattu kilpailu on nyt ratkennut ja palkinnot jaettiin 9.2.2016 Korjausrakentaminen 2016 –tapahtumassa Helsingissä.

Vähäeleistä arkkitehtuuria, realismia…

1_RiippuvatPuutarhat

Ensimmäisen palkinnon kilpailussa sai ehdotus RIIPPUVAT PUUTARHAT, jota palkintolautakunta arvioi arkkitehtuuriltaan hallituksi ja vähäeleiseksi kokonaisuudeksi. Julkisivuissa uuden ja vanhan välisen kerroksellisuuden ilmentäminen oli selväpiirteistä. 2500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Mathias Herbst, Roni Koski-Tuuri ja Krista Vänni.

2_Sakki_nakyma_pohjoisesta_1

Toinen palkinto kilpailussa meni ehdotukselle SAKKI. Tätä ehdotusta palkintolautakunta piti realistisena. Lähtökohtaansa tukeutuvana vähäeleisenä ehdotus sallisi myös vaiheittaisen toteuttamisen. Julkisivuihin ehdotetuilla uusilla kuorielementeillä on pitkä käyttöikä ja elementtien kokoa ja pinta- ja värimaailmaa varioimalla voidaan luoda erilaisia harkittuja kokonaisuuksia. 2000 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Markus Ahonen, Arttu Kuisma ja Lassi Tulonen.

3_Keko_visu_pohjoinen

Kolmas palkinto kilpailussa meni ehdotukselle KEKO, jonka peruskonsepti luo palkintolautakunnan mielestä kiinnostavan voimakkaan yleisilmeen elementtikerrostalon arkkitehtuurille. Palkintolautakunta arvioi, että ehdotus voisi sopia jalostettuna myös aluekehittämiseen. 1500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Helmi Hytti, Lotta Peltokorpi ja Maija Saarela.

Voisiko minun lähiötaloni muuttua tuollaiseksi?
Julkisivuyhdistyksen nyt jo yhdeksättä kertaa järjestetyn kilpailun tarkoituksena on haastaa opiskelijat löytämään esimerkiksi
ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla sekä myös löytää lisärakentamiselle mielenkiintoisia suunnitteluratkaisuja.
Voittajia arvioidessaan palkintolautakunta painotti ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden ja ratkaisutapojen esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta.
Korjausrakentamisessa tuotekehittelyn tarve on suuri. Erityisesti korostuu sekä aiempien että täysin uusien julkisivujärjestelmien kehitystarve.
Samalla materiaalien pitkäaikaiskestävyys on huomioitava. Kilpailussa arvoa annettiin sille, olisiko ehdotuksessa esitetty idea mahdollista toteuttaa kehittäen sitä sen omista lähtökohdista. Kilpailuehdotusten taloudellisuutta arvioitiin panos-tuotos -ajattelun mukaisesti.

Kaksi lunastuspalkintoa
Lunastuspalkinnolla kilpailussa palkittiin ehdotukset HUTTU ja TAIVASKATU.

4_Lunastus_Huttu_Korjausrakentaminen_talviyövisu

Ehdotuksessa HUTTU palkintolautakunnan mielestä erityisansiona oli lisäkerroksen ratkaiseminen luontevasti ja sillä aikaansaatu harmoninen kokonaisuus. 500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Maria Hyvönen, Mimmi Koponen ja Elina Merilä.

4_Lunastus_Taivaskatu_ulkonakyma

Ehdotusta TAIVASKATU palkintiolautakunta piti ennakkoluulottomana ja voimakkaasti uutta luovaa ratkaisuna. Siinä oli myös luotu uusia mielenkiintoisia asumisratkaisuja. 500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Eelis Leino, Aapo Niemi ja Samppa Saarivirta.

Kaksi kunniamainintaa
Kilpailussa jaettiin myös kaksi kunniamainintaa, joista toisen sai ehdotus KLOMP ja toisen ehdotus PIHOITUS.
Ehdotuksessa KLOMP kunniamaininnan arvoiseksi asiaksi nostettiin ehdotuksen julkisivujen tuoteosakehitykseen perustuva lähtökohta, jota palkintolautakunta piti mielenkiintoisena ja mahdollisuuksia rakentavana. Ehdotuksen tekijät ovat Pirkka Filander, Mikko Toivanen ja Annika Tuominen.
Ehdotuksessa PIHOITUS kunniamaininnan arvoisena asiana pidettiin ehdotuksen sisältämää uutta parvekevyöhykettä, joka tuo lisäarvoa rakennuksen arkkitehtuurille, elinkaarelle ja asunnoille. Myös tätä ideaa pidettiin käyttökelpoisena, mutta jalostamista vaativana keinona aluekehittämisessä. Ehdotuksen tekijä on Juuso Horelli.

Kilpailuun tuli kaikkiaan 17 ehdotusta ja kaikki Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Lisätietoja Kerrostalon korjauksen ideakilpailusta löydät täältä.