Kerrostalojen esteettömyysvaatimuksiin lievennyksiä

Ei enää tarvitse tehdä opiskelija- ja nuorisoasuntojen kylpyhuoneita esteettömyysvaatimusten mukaisin mitoituksin, jos uusi asetus rakennuksen esteettömyydestä tulee hyväksytyksi. Omakotitalot ja paritalot vapautettaisiin kokonaan esteettömyyssäännöksistä.Tavallisissa kerrostaloissa kylpyhuoneiden mitoitusvaatimuksia puolestaan lievennettäisiin.
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle rakennusten esteettömyyttä koskevan luonnoksen, jota voi kommentoida 12.8.2016 saakka.
Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että esteettömyys toteutuu tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti erityyppisissä rakennuksissa niiden käyttötarkoituksen mukaan rakennusten käyttäjien yhdenvertaisuutta heikentämättä.
Velvoittavien säännösten ja ohjeiden eroa ehdotetaan selkeytettäväksi.
Ehdotuksessa on myös täsmennetty erilaisia mittoja, jotta niiden soveltaminen olisi paremmin ennakoitavissa ja yhtenäistä koko maassa. Esimerkiksi luiskasta säädettäisiin jatkossa, ettei se saa olla liian pitkä tai jyrkkä.
Loiva luiska helpottaa paitsi pyörätuolilla ja rollaattorilla kulkevia, myös liikkumista lastenvaunujen, matkalaukkujen sekä tavara- ja muuttokärryjen kanssa.
Esteettömyysmääräysten uudistuksessa on huomioitu väestön ikääntyminen. Jotta ihmiset voivat asua kotona entistä pidempään ja elää itsenäistä arkielämää, tulee asuntojen, muiden rakennusten ja rakennetun ympäristön olla nykyistä esteettömämpiä ja turvallisempia. Ehdotuksessa helpotettaisiin itsenäistä liikkumista esimerkiksi siten, että kynnykset olisivat vaivattomia ylittää ja ovet kevyitä avata.