Kerrostaloasukas saa oman sähkönsä aurinkokennoista

Helsingin Herttoniemessä asuva Janne Käpylehto asensi kerrostalon katolle aurinkopaneelit oman asuntonsa sähköntuotantoa varten.
Kokeilussa oli tarkoitus selvittää, minkälaisia juridisia kysymyksiä tulee vastaan, kun aurinkosähköä tuotetaan asunto-osakeyhtiössä ja nimenomaan yksi osakas.
Käpylehto kirjoitti selvityksen hankkeesta taloyhtiön hallitukselle ja yhtiökokoukselle, josta selvisi mm. miten paneelit vaikuttavat muuhun sähkönkäyttöön, miten paneelit pysyvät katolla ja tehdäänkö läpivientejä.
Suunnittelussa varmistettiin, että kattopintaa riittää kaikille käytettäväksi halutessaan.
Käpylehdon paneelien määrä mitoitettiin niin, että hän käyttää hiukan vähemmän talon kattopinta-alasta kuin hänen osakkeidensa osuus talon osakkeista on.
Lisäksi hankkeeseen liittyvät mahdolliset lupa-asiat piti selvittää rakennusvalvonnasta: Helsingin Herttoniemessä ei tarvittu toimenpidelupaa lappeen suuntaisesti asennettaville paneeleille. Johdotus tuli suojattuna pintavetona katolta alas ja siitä kellaritilan kautta sähkökeskukseen.
Hanke on edelläkävijä, mutta useamman asunnon huoneistosähkön tarvetta varten asennettavien järjestelmien laskutukseen ja sopimuksiin liittyvät asiat ovat edelleen ratkaisematta.

Piloteista ja demonstraatioista oma sivusto

Muun muassa tällainen konkreettinen uuden energian pilotteihin, demonstaatioihin ja kokeiluihin liittyvä esimerkkitapaus löytyy EnergiaKokeilut.fi –sivustolta. Siellä kerrotaan tarkemmin osakkaan ja taloyhtiön pilotista. Löydät sen täältä:
Energiakokeilut liittyvät Smart Energy Transition –tutkimushankkeeseen, jota rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot –ohjelma.
Tarkoitus on tutkia käynnissä olevaa uusien teknologioiden aiheuttamaa globaalia energiamurrosta ja sen vaikutuksia Suomeen.
Lisäksi selvitetään, miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana teknologia- ja markkinakehityksessä.

Tutustu myös muihin EnergiaKokeilut –sivuston pilotteihin, joita on tehty mm. kaupungeissa, rakennuksissa ja yrityksissä.

***************

Kerroimme tammikuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostin PääkaupunkiseutuExtrassa Neo-Carbon Energy -hankkeesta, jossa etsitään keinoja edistää sataprosenttisesti uusiutuvan energian varassa toimivaa Suomea. Suomi uusiutuvan energian maa vuonna 2050 – näin asiaan vastasi professori Sirkka Heinonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.