Kerro kaupunkinisäkäshavainnoista

Helsingin kaupungin ympäristökeskus kyselee kaupunkilaisten Helsingissä tekemistä havainnoista viidestä helposti tunnistettavasta nisäkäslajista. Havainnot ilmoitetaan Kerro kartalla -verkkopalvelun avulla kuluvalta vuodelta ja aiemmilta vuosilta 2000-luvulta.

Kyselyn lajit ovat alkuperäiseen eläimistöömme kuuluvat kettu ja mäyrä, 1800-luvun tulokkaat siili ja rotta sekä 1900-luvun tulokas supikoira. Rotta ja supikoira on luokiteltu myös haitallisiksi vieraslajeiksi.

Rotta ja siili ovat vanhastaan olleet sekä maaseutu- että kaupunkiasutuksen seuralaisia, mutta kyselyn petoeläinlajeille on ollut ominaista voimakas kaupunkilaistuminen 2000-luvun kuluessa. Kettuja ja supikoiria voi tavata lähes kaikkialla Helsingissä. Mäyrä on vielä melko vähälukuinen verrattuna Keski-Euroopan moniin kaupunkeihin ja säilyttänyt myös ihmisarkuutensa kahta muuta petoa paremmin.

Kyselyn tarkoitus on kartoittaa näiden eläinten levinneisyyttä. Havaintopisteistä ei voi kuitenkaan tehdä kuin summittaisia päätelmiä niiden yksilömääristä.

Havaintoja voi ilmoittaa sekä elävänä että kuolleena tavatusta eläimestä. Kyselyyn voi vastata 17.11.2013 saakka.

Kysely löytyy osoitteesta http://kerrokartalla.hel.fi/kaupunkinisakkaat