Käyttötarkoituksenmuutoksia suosimaan

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä päätöstä kiinteästä rajasta, minkä jälkeen kiinteistön omistajilla on oikeus muuttaa esimerkiksi toimistotila asumiskäyttöön.
Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Pia Pakarisen valtuustoehdotuksessa esitettiin, että toimistotilan saisi muuttaa asunnoksi, kun se on ollut tyhjillään kolme vuotta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta arvioi, että kiinteä raja voisi johtaa epäterveisiin ilmiöihin. Se kuitenkin pitää tarkoituksenmukaisena muuttaa toimistoja asunnoiksi joko purkamalla tai muuntamalla olemassa olevaa rakennusta siellä, missä toimistojen ylitarjonta vaikuttaa pysyvältä, sillä kiinteistökannan ja tonttien vajaakäyttö ei hyödytä ketään.
Tällöin tulee tietysti ottaa huomioon myös kohteen soveltuvuus sijainniltaan ja muilta ominaisuuksiltaan asumiseen.
Sekoittuneen kaupunkirakenteen periaatteiden mukaan on mahdollista muuttaa asunnoiksi myös osa toimistorakennuksesta, lausunnossa todetaan.

Käyttötarkoituksenmuutos vie kehitystä eteenpäin
RAKLIn mielestä resurssiviisauden näkökulmasta on tärkeää saada kaikki tilat nykyisiä tarpeita vastaavaan käyttöön.
Tämän vuoksi on tärkeää, että Helsingissä ja muissa kaupungeissa suhtaudutaan käyttötarkoituksenmuutoksiin lähtökohtaisesti sallivasti, etenkin jos rakennus on ollut tyhjillään jo pitkään. Tällä perusteella Rakin mielestä myös määräajan asettaminen nopeuttaisi muutosten toteuttamista tiloissa.
Kun kiinteistönomistaja on todennut, että käyttötarkoituksenmuutos on vajaakäytössä olevan rakennuksen paras vaihtoehto, hankkeessa pitää Raklin mielestä päästä nopeasti eteenpäin. Siksi Raklin mielestä kaupungin tulisi käsitellä kiinteistönomistajan ehdotus nopeutetulla aikataululla.
”Kiinteistönomistajan pitää saada kaupungilta vastaus käyttötarkoituksenmuutosta koskevaan ehdotukseensa puolen vuoden kuluessa ehdotuksesta, ja vahvat perustelut, jos hanke hylätään. Määräajan asettaminen nopeuttaisi välttämättömiä investointeja”, Raklin kannanotossa vielä todetaan.
RAKLI pitää tärkeänä, että kaupungistumisen voimistuessa muuttuneisiin tarpeisiin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Parhaimmillaan niitä pitäisi pystyä myös ennakoimaan. Toimistotila ei kaupungista työtapojen muuttuessa ja tilatehokkuuden kasvaessa lopu kesken, vaikka tyhjillään olevia tiloja konvertoitaisiin mittavastikin.