Kaupungeissakin nautitaan mielimaisemista

Kaupunkilaisten mielimaisemat sijaitsevat useinmiten luontokohteiden yhteydessä esimerkiksi puistoissa tai rannoilla. Kaupungeissa ihmiset toisaalta kaipaavat maaseudun luontoa, mutta taas toisaalta ovat kiitollisia kokemisen mahdollisuudesta myös kaupunkiympäristössä ja sen läheisyydessä.
Tällaisia näkemyksiä ja kokemuksia mielimaisemista nousi esiin Viherympäristöliitto ry:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön opiskelijoiden toteuttamassa kyselyssä.
Kyselyn teemana oli ”Minun maisemani – maalla ja kaupungissa” eli kartoitettiin ihmisten mielimaisemien sijaintia ja perusteluja sille, miksi maisema on mieluinen.

Kokemukset osana maisemaa
Mielimaisemissa esiintyivät kattavasti eri luontoelementit eripuolilta Suomea. Mukana maininnoissa olivat mm. saaristo, meri, järvet, joet, kosket, lakeus, vaarat, tunturit, metsät, suot, niityt ja peltomaisemat.
Monessa vastauksessa vesistö yhdistyi toiseen luonnon elementtiin, kuten tunturiin, metsään, kukkaniittyyn ja toisaalta myös tekemiseen tai sosiaalisiin suhteisiin.
Vastauksista tuli esille myös kokemuksellisuus. Moni vastaaja kertoi maiseman olevan tärkeä siellä varttumisen takia. Monessa vastauksessa mainittiinkin sana lapsuudenmaisema.
Maisema koettiin tärkeäksi siellä vietetyn ajan tai muistojen takia. Tämä tuli esille etenkin mielimaisemavastauksissa, jotka sijaitsivat vastaajien omalla mökillä tai pihalla.
Maisemakäsitteistä esille nousivat myös mm. arkimaisema, lomamaisema, liikuntamaisema, sielunmaisema, kotimaisema ja mökkimaisema. Mökkimaisemat olivatkin vesistöjen ohella yksi eniten mainittuja mielimaisemia ja ne sijaitsivat joko vesistöjen äärellä tai metsämaisemassa.
Metsämaisemien osalta esille tuli niiden tärkeä merkitys lähiliikuntapaikkoina, liikkumisreitteinä, polkuina, pitkospuina ja toisaalta tunnelmansa takia erityisinä ”satumetsinä”.
Monet hakivat ja saivat mielimaisemistaan sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Luonto koettiin tärkeäksi kauneutensa, elvyttävän vaikutuksensa, rauhallisuutensa, vihreytensä ja hiljaisuutensa takia.
Mielimaisemiin liittyi eri aistein tapahtuva kokemuksellisuus. Näkymän lisäksi tärkeitä olivat äänet, tuoksut ja maiseman vaihtelevuus, kuten vuodenaikaisuus. Myös värikkäät auringonlaskut saivat paljon mainintoja vastausten joukossa.