Kaukolämpöjärjestelmä vaatii kehittämistä myös jatkossa

– Kehittynyt kaukolämpöjärjestelmä on suurin panos, jolla Suomi osallistuu maailman ilmastotalkoisiin. Tämänkin takia järjestelmän kehittäminen on turvattava myös jatkossa. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP) osuus lämmöntuotannossa on pidettävä korkeana, rakennusastetta on nostettava ja polttoainepohjaa suunnattava edelleen uusiutuviin energialähteisiin.

Näin linjasi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Esa Härmälä Kaukolämpöpäivillä Kuopiossa.

– Kaukolämmön kilpailutilanne kiristyy. Rakennusten energiavaatimukset kiristyvät ja kiinteistökohtaiset ratkaisut kiinnostavat kuluttajia.  Sähkömarkkinoilla tuotantomäärältään vaihteleva uusiutuva vie tilaa ja lisää polttoainevoimaloiden toimintaympäristön epävarmuutta. Ympäristön, ilmaston ja kansantalouden kannalta parhaiden CHP- ja kaukolämpöratkaisujen kilpailukyky on turvattava.

– Kilpailua kuitenkin tarvitaan myös kaukolämmön ja muiden vaihtoehtojen välillä, koska kaukolämpöä ei ole reguloitu, vaikka sen tuottaja on luonnollinen monopoli. Jos esimerkiksi kiinteistökohtaiset ratkaisut eivät tarjoaisi todellista vaihtoehtoa, jouduttaisiin regulointiin.  Tasapaino on herkkä.

– Teollisuuden jätelämpöjen hyödyntämisessä on vielä potentiaalia jäljellä. Lämpöpumpputekniikkaa hyödyntäen sitä voitaisiin saada lisää vielä jopa liki kolmen terawattitunnin verran. Tämän potentiaalin käyttöönotto edellyttää kuitenkin yhteisymmärrystä ja osapuolten parempaa yhteistyötä.