Kaukolämpöasiakkaasta lämmön myyjäksi – miten onnistuu?

Voiko kaukolämpöasiakkaasta tulla lämmön myyjä? Mitä siitä seuraa, kun lämpöyritys avaa järjestelmänsä asiakkaidensa tai muiden tuottamalle lämmölle ja maksaa saamastaan lämmöstä tuottajille markkinahinnan?
Nämä näkökulmat liittyvät lämmitysmarkkinoiden kaksisuuntaisuuteen, jonka toteuttamisen mahdollisuuksia ja kaukolämmön kilpailukykyä parantavia toimintamalleja on ryhdytty selvittämään Energiateollisuus ry:n, Sitran ja Turku Energian yhdessä käynnistämässä hankkeessa.

Asiakas muuttuu myyjäksi
Kaksisuuntaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa kaukolämpöyritys avaa järjestelmänsä asiakkaidensa tai muiden tuottamalle lämmölle ja maksaa lämmöstä markkinahinnan. Puhutaan myös hajautetusta ja kiinteistökohtaisesta energiatuotannosta.
Hankkeessa halutaankin selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia on liittää hajautettu tuotanto kaukolämpöjärjestelmiin. Siinä selvitetään, millaisia hyötyjä ja haittoja eri osapuolet saavat erilaisista liiketoimintamalleista.
Lisäksi tarkastellaan, mitä ympäristöllisiä ja ilmastollisia hyötyjä kaksisuuntaisuudesta voisi olla, minkälaisella poliittisella ohjauksella kaksisuuntaisuuteen voitaisiin kannustaa ja minkälaisia asioita hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon.
Kaukolämpö ja kaukojäähdytys ovat keskeisiä osia tulevaisuuden energiajärjestelmässä.
– Olennaista on, että uudet liiketoimintamallit hyödyttävät kaikkia kaukolämpöasiakkaita. Myös lämpöä tuottavan asiakkaan ja kaukolämpöyrityksen pitää saada hyötyä kaksisuuntaisuudesta, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Antti Kohopää.

Skanssin alue tarkastelun kohteena
Hankkeen yleisen osan toteutuksesta vastaa Pöyry Management Consulting Oy Energiateollisuuden ja Sitran yhteisrahoituksella.
Yleisen osan rinnalla Turku Energia toteuttaa case-tarkastelun Skanssin alueen liiketoimintamallista.
– Turku Energia kehittää Turun Skanssin alueelle täysin uudenlaista matalalämpötilaista kaukolämpöverkkoa, joka toteutuessaan mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupankäynnin sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen yhtiön kaukolämmön tuotannossa. Case-tarkastelun kautta saamme kuvauksen liiketoimintamallista, jota voidaan soveltaa kaksisuuntaisen kaukolämpömarkkinan luomiseksi Skanssin alueelle, Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla kertoo.