Kattotöiden työturvallisuus parempaan kuntoon

Kuva: Pixabay

Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajat muistuttavat rakennuttajia eli usein käytännössä isännöitsijöitä siitä, että heidän pitää huolehtia vesikattotöissä  yhteistyössä rakennushankkeen osapuolten kanssa huolehdittava rakennustyön turvallisuudesta.

Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että jo hanketta suunniteltaessa otetaan huomioon turvallisuusseikat, eikä rakennustyöstä aiheudu vaaraa työntekijöille tai työmaan vaikutuspiirissä oleville, esimerkiksi taloyhtiön asukkaille.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että isännöitsijän on laadittava turvallisuusasiakirja hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten sekä nimettävä turvallisuuskoordinaattori ja päätoteuttaja. Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty, niin rakennuttaja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista eli voi joutua vastuuseen tapaturman sattuessa.

Työsuojelutarkastajat ovat havainneet, että vesikattotöiden työturvallisuudessa on vakavia puutteita. Puutteita on havaittu eniten esimerkiksi putoamissuojauksen järjestämisessä, vesikatoille menevissä nousuteissä, haitta-aineiden, kuten asbestin purkutöissä ja nojatikkaiden varassa työskentelyssä.

Näissä työturvallisuusasioiden laiminlyönti aiheuttaa suuren tapaturma- ja terveysriskin, minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi juuri kattotöiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa.

Työturvallisuusmääräysten mukaan putoamissuojaus on ensisijaisesti järjestettävä rakenteellisin keinoin esimerkiksi kaiteilla, turvaverkoilla tai muilla rakenteilla kuten rakennustelineillä aina silloin, kun kate uusitaan. Nojatikkailla työskentely on kiellettyä.