Kattavasti korjattu piha nostaa kiinteistön arvoa

Vantaalaisen As Oy Myyrinaapan piharemontissa laitettiin kaikki uusiksi. Pihan viihtyisyys ja turvallisuus paranivat, kun kulkureitit, parkkipaikka, istutukset ja valaistus uusittiin. Paljon tapahtui myös maan alla, jonne asennettiin uudet viemäri- ja käyttövesiputket, sähkökaapelit sekä huleveden viivytyssäiliöt. Noin kaksi miljoonaa euroa maksaneen piharemontin odotetaan myös nostavan asuntojen arvoa.

As Oy Myyrinaapan 12-kerroksiset talot ovat valmistuneet vuosina 1976–1977. Talot sijaitsevat keskeisellä paikalla Myyrmäentiellä, lähellä asemaa. Taloyhtiössä on 282 asuinhuoneistoa ja 7 liikehuoneistoa.

As Oy Myyrinaapassa on 282 asuinhuoneistoa ja noin 390 asukasta sekä 7 liiketilaa. Asuinhuoneistojen kerrosala on 15 300 ja liikehuoneistojen 2 100 neliömetriä.

Piharemontti lähti liikkeelle As Oy Myyrinaapan strategian laatimiseen liittyneestä asukaskyselystä.

– Asukaskyselyn viesti oli selvä. Valtaosa vastaajista oli merkinnyt kehitettävistä kohteista ykköseksi pihan kunnostamisen. Lisäksi vapaissa kommenteissa tuotiin esiin monia asioita, jotka tavalla tai toisella liittyivät piha-alueeseen.

Piha koettiin lähinnä läpikulkupaikaksi, ei viihtyisäksi oleskelualueeksi, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jesse Ehtamo kertoo.

– Pihan betonilaatalla olleet kulkuväylät olivat huonokuntoisia ja epätasaisia. Nurmikkoalueet olivat nähneet parhaat päivänsä ja etupihan asfaltissa oli rakoja ja painaumia. Niin ikään jätekatokset kaipasivat uusimista eikä pelastustietä ollut, Ehtamo sanoo.

Ennen remonttia Myyrinaapalla oli aikaa nähnyt lähiöpiha.

15 000 neliön tontti

Hallituksen käytyä läpi asukaskyselyn tulokset se päätti ryhtyä hetimmiten toimeen. Piharemontti haluttiin pois alta ennen tulevaisuudessa siintävää linjasaneerausta.

Taloyhtiön hallituksen jäsen Tapio Laari toteaa noin 15 000 neliömetrin tontin kertovan jo itsestään remontin suuruusluokasta.

– Taloyhtiössä on 390 asukasta, joiden mielipide haluttiin myös ottaa huomioon. Jo lähtömetreillä pidettiin tärkeänä sitouttaa asukkaat mukaan hankkeeseen.

Pohdittavana oli, pilkotaanko piharemontti osiin vai laitetaanko piha-alue kerralla kuntoon.

Taloyhtiössä päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoehtoon, jotta asukkaille koituva haitta olisi mahdollisimman lyhyt.

Syksyllä 2017 toteutetun kilpailutuksen kautta pääsuunnittelijaksi valittiin suunnitteluhortonomi Marko Pirttijärvi Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy:stä. Hän toimi myös piharemontin valvojana.

– Piharemontin luonnosta käytiin läpi taloyhtiön osakkaille ja asukkaille järjestetyissä tilaisuuksissa.

He saivat esittää siihen toiveitaan ja ehdotuksiaan. Tilaisuuksissa nousikin esille paljon hyviä ideoita, joita voitiin hyödyntää suunnittelussa, esimerkiksi autokatoksen rakentaminen, Pirttijärvi kertoo.

Remontin laajuuden vuoksi suunnittelussa olivat mukana myös rakenne-, lv- ja sähkösuunnittelijat sekä arkkitehti.

Suunnitelman valmistuttua alkuvuodesta 2018 taloyhtiön hallitus pyysi tarjoukset piharemontista.

Koska kyseessä oli vaativa ja taloyhtiöiden mittakaavassa iso peruskorjaushanke, osoitettiin tarjouspyyntö vain niille yrityksille, joilla katsottiin olevan edellytykset viedä projektionnistuneesti maaliin.

Kun taloyhtiön ylimääräinen yhtiökokous oli hyväksynyt keväällä 2018 piharemontin toteuttamisen, voitiin aloittaa neuvottelut loppusuoralle valikoituneiden urakoitsijoiden kanssa. Valinnassa painoi muun muassa, kuinka töiden aikana otetaan huomioon, että taloyhtiössä asutaan remontin aikana. Neuvottelujen ja haastattelujen pohjalta urakoitsijaksi valittiin Viher-Pirkka Oy.

Piharemontti tehtiin tiukalla aikataululla, sillä suunnittelun käynnistämisestä remontin valmistumiseen kului ainoastaan noin vuosi. Työt pihalla alkoivat 1. kesäkuuta ja ne saatiin päätökseen 30. marraskuuta. Loppusilaus odottaa lumien sulamista.

Yksi osa hanketta oli lupaprosessi, joka sujui Pirttijärven mukaan hyvin.

– Kävimme Vantaan rakennusvalvonnassa esittelemässä hanketta etukäteen. Kun hakemus aikanaan Lupapisteeseen kautta tehtiin, saatiin lupa muutamassa päivässä.

Parkkialueelle uudet sähköt ja autokatos

Piharemontti on paljon muutakin kuin puita ja puskia, mistä As Oy Myyrinaapa on loistava esimerkki.

Lista siitä, mitä kaikkea piharemonttiin kuului, on pitkä.

– Piha-alueelle tehtiin 230 autopaikkaa, joista 44 paikkaa on uudessa autokatoksessa. Asfalttia levitettiin noin 6000 neliömetriä. Nurmialueita ruohokivet mukaan lukien on yhteensä 680 neliötä, betonikiveä noin 1900 neliötä, reunakiveä 2400 juoksumetriä sekä istutettuja pensaita ja puita 480 kappaletta, Tapio Laari kertoo. Hän oli ympäristö- ja infrarakentamisen ammattilaisena aktiivisesti mukana piharemontissa ja edusti hallitusta työmaakokouksissa sekä toimi osin myös valvojana.

Pääsuunnittelija Marko Pirttijärven mukaan isoimpia töitä remontissa oli paikoitusalueen sähköistyksen uusiminen, jonka osuus kustannuksista oli kymmenisen prosenttia.

Remontissa ennakoitiin sähköautojen tulo Myyrinaapan parkkipaikalle. Jokaiseen parkkiruutuun asennettiin lämmitystolppa, jossa on varaus hidaslataukseen. Lisäksi tehtiin kaapelivaraus muutamalle pikalatauspisteelle.

– Parkkipaikkaa sähköistettäessä kiinteistön sähkökeskukset uusittiin. Nämä asennettiin taloyhtiön kellariin, jossa täytyi muun muassa suurentaa oviaukkoja timanttisahalla, että keskukset saatiin paikalleen.

Taloyhtiön puheenjohtaja Jesse Ehtamo toteaa, että sähköistyksessä otettiin huomioon myös tuleva linjasaneeraus. Sähkökeskusten kapasiteetti riittää tarvittaessa huoneistojen kolmivaihesähköön.

Remontissa ennakoitiin sähköautojen tulo Myyrinaapan parkkipaikalle. Jokaiseen parkkiruutuun asennettiin lämmitystolppa, jossa on varaus hidaslataukseen. Lisäksi tehtiin kaapelivaraus muutamalle pikalatauspisteelle.

Uudet putket metrien syvyyteen

Kaikki As Oy Myyrinaapan tontin viemäri- ja käyttövesiputket uusittiin. Piha-alueen ja rakennuksen vieressä olevat kaivannot olivat kolme-, neljämetrisiä.

Myös putkien osalta ennakoitiin tuleva linjasaneeraus ja urakan ulkopuolisena työnä tehtiin liitokset seinien sisäpuolella. Hulevesiin liittyen tontille upotettiin sadeveden viivytyssäiliöt, joita myös Vantaan kaupunki edellytti.

– Taloyhtiön etupihalle upotettiin neljä säiliötä, jotka ovat pituudeltaan 20–22 metriä ja halkaisijaltaan 80 senttiä. Rankkasateella täyttyvät ensin nämä säiliöt, joista vesi pikkuhiljaa ohjautuu kaupungin viemäriverkkoon, Marko Pirttijärvi kertoo.

Pihan valaistus uusittiin, mikä lisää turvallisuutta. Led-valaisimet ovat myös energiatehokkaampia verrattuna aikaisempiin valoihin.

Autokatokseen asennettiin väriä vaihtava lednauha luomaan tunnelmaa.

Lisäksi suunnitelmissa on uusia sisäänkäyntien kuutiovalaisimet ja rappukäytävien numerot valoineen.

Taloyhtiön jätehuollossa siirryttiin uuteen aikaan. Parhaat päivänsä nähneet roskakatokset purettiin ja tilalle asennettiin syväkeräyssäiliöt.

Pelastustie lisää turvallisuutta

Yksi piharemontin tärkeimmistä asioista oli Marko Pirttijärven mukaan pelastustien rakentaminen sisäpihan puolelle.

– Pelastustien puuttuminen oli iso epäkohta.

Ilmeisesti asia on ajateltu ennen eri lailla kuin mitä nykyiset määräykset edellyttävät. Aikaisemmin pelastautuminen eteläpuolen parvekkeilta olisi ollut mahdotonta, sillä ajoväylää ei ollut ja puut olivat liian lähellä rakennuksia.

Taloyhtiö hankki uudet piha- ja puutarhakalusteet.

Kaksipuoleinen pihakeinu on niin kutsuttu seniorimalli, johon liikuntarajoitteisenkin on helppo istahtaa.

Taloyhtiön alue aidattiin, millä halutaan estää läpikulkua.

– Vieressä sijaitsee koulu, johon oppilaat ovat oikoneet taloyhtiön pihan läpi. Lisäksi oppilaat saattoivat käydä tupakalla taloyhtiön tontilla. Aitojen myötä tilanne on selkeästi rauhoittunut, Jesse Ehtamo toteaa.

As Oy Myyrinaapan pihapiiri on nyt oma selkeä kokonaisuus. Myyrmäentien puolella autokatokset rajaavat pihapiiriä ja vaimentavat myös liikenteen melua.

Valitut kasvit ovat hoidon kannalta järkeviä ja helppoja ylläpitää. Pihaan istutettiin muun muassa punakoivuja, serbiankuusia, punaharmaaleppiä, koivuangervoja, rinneangervoja, kääpiömarjakuusia, kuutamohortensioita ja syyshortensioita.

Läpi kasvukauden kulkeva värimaailma

Myyrinaapan tontin istutusvalikoimaa Marko Pirttijärvi kuvaa monipuoliseksi. Kasvit ovat hoidon kannalta järkeviä ja helppoja ylläpitää.

Pihaan istutettiin muun muassa punakoivuja, serbiankuusia, punaharmaaleppiä, koivuangervoja, rinneangervoja, kääpiömarjakuusia, kuutamohortensioita ja syyshortensioita.

– Matkan varrella kuunneltiin asukkaiden toiveita, ja näiden mukaisesti lisättiin esimerkiksi pihlajia, Pirttijärvi kertoo.

Sisäpihan puolelle asennettiin siirtonurmi.

– Yksi jos toinenkin asukas saattoi hieraista silmiään töistä palattuaan, kun musta multa oli päivän aikana vaihtunut vihreäksi, Tapio Laari toteaa.

Myös autokatos vihertää. Viherkattona on noin 600 neliömetriä maksaruohoa.

Piha-alue on taloyhtiön käyntikortti, jolla luodaan ensivaikutelma. Keskeisellä paikalla olevan Myyrinaapan uudistunut piha kohentaa koko alueen ilmettä.

Kesä suosi piharemonttia

Viime kesä oli optimaalinen ajankohta piharemontille, jota suosivat kuuma kesä ja pitkä lämmin syksy. Muutenkin piharemontti sujui kaikin puolin mallikkaasti, toki yhteensovittamista tarvittiin.

– Asukasturvallisuuden ja työturvallisuuden ottaminen huomioon oli aika ajoin haasteellista, mutta siinä onnistuttiin hyvin. Yksi tärkeä asia oli asukkaiden kulun järjestäminen – onneksi rappuihin on sisäänkäynti molemmin puolin taloa, Marko Pirttijärvi toteaa.

Iso tekijä remontin onnistumisessa oli tiuhaan pidetyt työmaakokoukset.

Pirttijärvi toteaa vuosikymmenten kokemuksella, että As Oy Myyrinaapa sijoittuu piharemonttien kärkipäähän. Ansio tästä kuuluu hyvin johdetulle taloyhtiölle.

Taloyhtiön isännöitsijä Aimo Saarinen Isännöinti Saarinen Oy:stä toteaa, että kautta koko projektin ilmapiiri oli positiivinen.

– Hanke oli sinänsä poikkeuksellinen, että kun tavallisesti mukana ovat isännöitsijä, hallitusten jäsenet ja suunnittelija, niin Myyrinaapan piharemonttiin osallistui koko taloyhtiö. Osakkaat ja asukkaat sitoutettiin hankkeeseen sen alkumetreiltä lähtien.

Taloyhtiön edustajat korostavat hyvän suunnitelman tärkeyttä. Urakkatarjouksia pyydettäessä yksiselitteisillä asiakirjoilla on iso merkitys, jotta urakan aikana vältytään mahdollisilta erimielisyyksiltä.

Myyrinaapan piharemontin kustannukset pysyivät kurissa.

– Peruskorjauskohteissa ilmaantuu yleensä aina jotain, mitä ei ole etukäteen osattu ottaa huomioon. Toisaalta louhinnassa säästettiin, sillä sitä oli vähemmän kuin mitä tarjouspyynnössä oli arvioitu. Niin ikään maamassojen vaihtoa ei tarvinnut tehdä siinä laajuudessa kuin oli ennakoitu, Marko Pirttijärvi kertoo.

Piharemontin jälkeen As Oy Myyrinaapan hallitus toteuttaa uuden asukaskyselyn.

– Siinä tullaan kysymään muun muassa pihan siisteydestä ja turvallisuudesta sekä suunnitelmista hankkia sähköauto, puheenjohtaja Jesse Ehtamo sanoo.

Hallituksen puheenjohtaja Jesse Ehtamo (vas.), hallituksen jäsen Tapio Laari, suunnitteluhortonomi Marko Pirttijärvi ja isännöitsijä Aimo Saarinen tekivät Myyrinaapan pihasta viihtyisän ja tuleviin muutoksiinkin joustavan.

Teksti Irene Murtomäki | Kuvat Mikael Lindén