Julkisivuyhdistys: Peruskorjausten tukeminen täsmälääkkeeksi uhkaavaan talousahdinkoon

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Julkisivuyhdistys toteaa, että ennusteiden mukaan käynnissä oleva koronakriisi tulee väistämättä johtamaan merkittävään laskusuhdanteeseen, josta selvitäkseen valtio joutuu tukemaan yrittäjiä ja teollisuutta. Erittäin suurena työllistäjänä rakennusala on suurten tukitoimien tarpeessa.

Julkisivuyhdistyksen mukaan kriisi ei uhkaa pelkästään työpaikkoja vaan myös ihmisten asuinympäristöä ja nimenomaan olemassa olevaa rakennuskantaa. Asuinkerrostaloista suurin osa on rakennettu ennen vuotta 1990 ja niiden korjaustarve ja korjausvelka on ollut pitkään kasvussa.

Vastaava tilanne on kouluissa, päiväkodeissa ja terveyskeskuksissa. Julkisivuyhdistyksen tutkimuksen mukaan julkisivuja korjattiin 2018 vuonna vain jonkin verran yli puolet laskennallisesta tarpeesta.
 
Lama on Julkisivuyhdistyksen mukaan aiemminkin toiminut korjausrakentamisen moottorina, kun uudishankkeiden toteutuksen riskit ovat kasvaneet liian suuriksi. Olemassa olevasta rakennuskannasta on kannustettu pitämään huolta erilaisten avustusten avulla, jotta rakennukset saadaan pidettyä turvallisina ja toimivina. Samalla on autettu niin epävarmuudessa eläviä taloyhtiöitä ja kiinteistönomistajia kuin edistetty työllisyyttäkin.
Julkisivuyhdistyksen mukaan koronakriisin aikaan on jälleen riskinä, että taloyhtiöt eivät uskalla ottaa tai saa lainaa välttämättömiinkään korjauksiin, jos siihen ei saada avuksi valtiolta tukijärjestelyjä kuten suoraa avustusta korjauksiin ja lisä- ja täydennysrakentamiseen tai halpakorkoista lainaa. Julkisivuyhdistys toteaa, että korjausrakentamista tukemalla voidaan lyhentää korjausvelkaa, parantaa lähiöiden arkkitehtuuria sekä viihtyisyyttä ja varmistaa, että korjaukset tehdään laadukkaasti ja siten kestämään tulevaisuuden kasvava kosteusrasitus. Samalla parannetaan asukkaiden hyvinvointia ja työllistetään kotimaisia pienyrityksiä sekä teollisuutta. Yksityisten sekä yritysten veronmaksukyvyn avulla mahdollistetaan edelleen palvelurakenteiden ylläpitäminen. Jokainen korjausrakentamiseen satsattu euro on nyt sijoitus parhaimmillaan, Julkisivuyhdistys toteaa.
 
Julkisivuyhdistys r.y.
Toni Pakkala, TkT, hallituksen puheenjohtaja
Petri Ahonen, toimitusjohtaja,​ hallituksen varapuheenjohtaja