Julkisivutekoja, ”JUKO-talvirenkaita” ja julkisivumarkkinatietoa

Marraskuu on vielä aikaa tehdä ehdotuksia kohteesta, tutkimuksesta, innovaatiosta, korjausmenetelmästä tai –tavasta tai muusta toiminnasta, jolla on merkittävällä tavalla edistetty hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Julkisivuyhdistys kerää parhaillaan ehdotuksia Julkisivuteko-palkinnon saajaksi.
Kilpailussa on kolme sarjaa: arkkitehtuuri, tekniikka ja tutkimus sekä korjausrakentaminen.
Ehdotuksia voivat tehdä Julkisivuyhdistyksen Julkisivuyhdistyksen jäsenten ohella yksityishenkilöt ja yhteisöt.
Viimeksi palkinto myönnettiin Jakomäen julkisivukorjauksille vuonna 2004.
Julkisivutekopalkinnon julkistaminen helmikuussa Korjausrakentaminen 2017 –tapahtumassa on myös yksi yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluvista hankkeista.
Tarkoitus on järjestää myös taloyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti-kilpailu, jota on toteutettu yhteistyössä Kiinteistöalan ammattilaiset AKHA ry:n ja Kiinteistöposti-lehden kanssa.

”JUKO-talvirenkaat” tutkimus käynnistynyt
Yhdistys on käynnistänyt tutkimushankkeen julkisivujen talvikorjaamisesta. Tarkoitus on tuottaa julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä ohjeistus, jossa esitellään yleisesti talviolosuhteiden haasteet sekä käytettävissä olevat tuotteet ja työtavat.
Lisäksi käydään yksityiskohtaisemmin läpi talvikorjaaminen eri julkisivumateriaaleilla.
Tutkimuksen taustalla on ”JUKO – Julkisivukorjausten tuotteistus” –hanke, joka toteutettiin 2000-luvun alussa julkisivukorjausten laadun parantamiseksi. Siitä syntyi JUKO-ohjeistokansio, jossa käydään läpi korjaushankkeeseen ja korjaustapoihin liittyviä asioita. Se edelleen palvelee julkisivukorjaamisen kanssa tekemisissä olevia tahoja, kuten taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja suunnittelijoita, yhdistyksen kotisivun kautta.
JUKO-ohjeistokansion korjaustapaosiossa käsitellään kuitenkin hyvin vähän talvikorjaamiseen liittyviä ongelmia ja suosituksia. Jatkuvasti lisääntyvän korjaustarpeen vuoksi korjaushankkeita on tänä päivänä lähes välttämätöntä jatkaa normaalin ruuhka-ajan eli toukokuun ja lokakuun välisen ajan ulkopuolelle. Tästäkin syystä on koettu tarpeelliseksi laatia talvikorjaamiseen liittyviä ohjeita ja aineistoa.

Julkisivumarkkinasta ainutlaatuista tietoa
Julkisivuyhdistys teetti viime vuonna ensimmäisen kerran Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa –tutkimuksen.
Tänä vuonna se sai jatkoa ja Julkisivujen markkinat 2016 –tutkimuksesta on nyt saatavissa hieman ”trendinomaistakin” tietoa siitä, miten julkisivumarkkina kokonaisuudessaan ja erityisesti materiaaleittain on kehittynyt viime vuosina.
Tutkimuksen toteutti Forecon Oy ja tutkimusta on tarkoitus tehdä vuosittain.

Puheenjohtajaksi Toni Pakkala
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtajana pitkään toiminut Mikko Tarri A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä siirsi puheenjohtajan nuijan uudeksi puheenjohtajaksi syyskokouksessa valitulle Toni Pakkalalle Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Hallituksen jäseniksi kaudelle 2017-2018 valittiin Tapio Kilpeläinen ThermiSol Oy ja varajäseneksi Boris Panschin Saumalaakso Oy;
Jukka Sevón Paroc Oy Ab ja varajäseneksi Jyrki Hutri Lumon Oy;
Keijo Neffling Fescon Oy ja varajäseneksi Petri Ahonen Seroc Oy;
Inari Weijo Ramboll Finland Oy ja varajäseneksi Simo-Pekka Valtonen Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy.
Lisäksi hallitukseen tulivat yksivuotiskaudeksi valituiksi Samu Niska Aurubis Finland Oy ja Juha Ala-Uotila Cembrit Oy.
Hallituksessa jatkavat Tomi Hautakangas Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy ja varajäsenenä Erkki Pitkäranta Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy;
Jussi Pöllönen Wise Group Finland Oy ja varajäsenenä Maritta Koivisto Betoniteollisuus ry;
Matti Kumpulainen Tikkurila Oyj sekä Timo Rautanen Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy.