Jätteetön ja päästötön kaupunki – Turku vuonna 2040

Turun kaupungilla on 25 vuotta aikaa muuttua jätteettömäksi ja päästöttömäksi kaupungiksi. Turku nimittäin aikoo olla Suomessa ensimmäinen jätteetön ja päästötön kaupunki vuonna 2040. Sitra tukee Turun työtä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.
Näissä merkeissä on tehty yhteistyösopimus, jonka mukaan Turku ja Sitra muun muassa aloittavat jo tämän vuoden aikana selvitys- ja kehitystyön, joka tähtää jätteiden hyötykäyttöä koskevaan kiertotalousratkaisuun Turussa. Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä.
Yhdessä Sitran kanssa Turku on jo aloittanut työn, jossa määritellään välitavoitteet vuoden 2040 tavoitteisiin pääsemiseksi. Nyt solmittava sopimus sisältää toimia, joilla tavoitteisiin pyritään.
Kolmannes Turun alueen energiasta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä jo nyt ja yli puolet vuonna 2020. Sitran kanssa selvitetään nyt, miten kehitystyötä vauhditetaan ja jatketaan kohti kokonaan uusiutuvilla toimivaa älykästä energiajärjestelmää ja miten tämä tulee hyödyttämään Turun alueen taloutta ja innovaatiotoimintaa.
Talouden, työllisyyden ja innovaatioiden tukeminen onkin yksi yhteistyön tärkeimmistä tavoitteista. Yhteisiin hankkeisiin on liittynyt mukaan myös Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä joukko uudistusmielisiä yrityksiä.