Jätemäärä vähemmäksi on tavoitteena yhä useammalla

Jätemäärä halutaan vähäisemmäksi. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tekemässä kyselyssä yhä usempi pääkaupunkiseutulainen pyrkii siihen, että jätemäärä vähenee.

Siihen päästään mm. sillä, että vältetään hukkaan menevän ruoan syntymistä ja turhia heräteostoksia. Näin kertoi toimivansa reilusti yli puolet vastaajista.

Lisäksi lähes puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti usein kunnostavansa ja korjauttavansa kodin tavaroita ja laitteita sekä ostavansa tuotteita pitkällä takuuajalla.

Viidennes myös etsii aktiivisesti tietoa, miten jätemäärä vähenee ja miten kuluttaa kohtuullisesti. Jätemäärän vähentämiseksi toimii kysytystä keinosta riippuen jopa 4–10 prosenttiyksikköä useampi vastaaja kuin vuonna 2011. Tämä saattaa kertoa asenteiden muuttumisesta.

Asukkaat, jotka eivät mainitse koskaan tekevänsä mitään edellä mainituista, kuuluvat pääsääntöisesti vähemmistöön eli alle neljännekseen vastaajista.  Esimerkiksi vain kaksi prosenttia kertoi, ettei koskaan vältä ruoan roskiin heittämistä tai turhia heräteostoksia. Lisäksi heidän osuutensa väheni noin kahdella prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Toimet, miten jätemäärä vähenee, kasvaa pääsääntöisesti iän myötä. Kaikki ikäluokat kuitenkin pitivät ruokajätteen määrän vähentämistä tärkeänä. Nuoret ovat puolestaan selvästi aktiivisempia tavaroiden vuokraajia ja lainaajia kuin vanhempi väestö.

Kyselyyn vastasi noin 800 pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukasta.  Kysely toteutetaan vuosittain.

www.fiksu.fi