Isot kaupungit saamassa uusia asukkaita oleskeluluvan saaneista

Kunnat ovat vastaanottaneet lähes 6 000 oleskeluluvan saanutta henkilöä, joista yli 2 000 odottaa kuitenkin vielä vastaanottokeskuksissa muuttoa kuntiin. Kuntapaikkoja siis tarvitaan lisää.
ELY-keskukset ovat tehneet sopimuksen kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta 198 kunnan kanssa. Niistä yli 100 kuntaa vastaanottaa pakolaisia ensimmäistä kertaa tai tauon jälkeen.
ELY-keskusten neuvottelemat 4 295 sopimuspaikkaa riittävät silti vain noin kolmannekselle. Kolmannes oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista löytää vuokra-asunnon vastaanottokeskuksen avustuksella ja kolmannes etsii asuinpaikkansa itsenäisesti.
Lokakuussa 2016 kuntien asukkaiksi rekisteröityi lähes 1 000 oleskeluluvan saanutta. Jäljellä olevat sopimuspaikat täyttynevät jo vuoden 2016 loppuun mennessä. Sopimuspaikkoja tarvitaan lisää vuodelle 2017.
Sopimuspaikoille sijoitetaan kiintiöpakolaisia, ja oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista priorisoidaan ilman huoltajaa maahan tulleita alaikäisiä, haavoittuvassa asemassa olevia ja perheitä.
Lisää kuntien sopimuspaikkoja tarvitaan kiireesti erityisesti ilman huoltajaa saapuneille lapsille ja nuorille. Heitä on tällä hetkellä vastaanottokeskuksissa jo yli 700 oleskeluluvan saanutta.
Lisäksi Maahanmuuttovirastossa odottaa ensimmäistä päätöstä 7 773 hakemusta, joista 745 on ilman huoltajaa tulleen alaikäisen.

Moni asettuu pääkaupunkiseudulle
Oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle pyritään löytämään kuntapaikka siitä maakunnasta, jossa hän on odottanut päätöstä turvapaikkahakemukseensa.
Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän selvityksen mukaan 16 prosenttia on vaihtanut maakuntaa oleskeluluvan saatuaan.
Vaikeasta asuntotilanteesta huolimatta moni oleskeluluvan saanut henkilö asettuu pääkaupunkiseudulle.
Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi vetovoimaisia asuinpaikkoja ovat maakuntien keskuskaupungit Turku, Tampere ja Oulu sekä nyt myös Lahti, Kotka, Jyväskylä ja Rauma.
Näihin kymmeneen suurimpaan kohdekaupunkiin on muuttanut tänä vuonna 60 prosenttia oleskeluluvan saaneista.
Kunnille tarjotaan lisätukea
Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta lisätukea kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon. Kunnille maksetaan bonusrahaa uudesta kuntapaikkapäätöksestä tai kuntapaikkamäärän kasvattamisesta. Bonuksen suuruus riippuu tarjottujen paikkojen määrästä.
Lisäksi kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa, jota maksetaan vuonna 2016 kuntaan saapuneista pakolaisista, sekä lisätukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanottoon.