Isännöitsijöille henkilösertifiointi?

Osoitteen www.fise.fi näppäily osoitekenttään – ja rakennuttaja, taloyhtiökin, voi tarkistaa hankkeeseensa toivomansa tekijän mahdollisen FISE-pätevyyden ammatissaan, ammattinimikkeestä kyllä riippuen.  Nykyisellään FISE-rekisterissä nimikkeitä on liki sata. Isännöitsijän ammattinimike ei kuulu niihin, ainakaan vielä.

Kaikki ammattinimikkeet mukaan laskien FISE-pätevyyden saaneita tekijöitä löytyy nimillään kyseistä rekisteristä nykyisellään jo kahdeksatta tuhatta.

FISE Oy:n toimitusjohtaja Klaus Söderlund myöntää kuulleensa, että taloyhtiöpiireissä olisi vilautettu ajatuksia, josko jossain vaiheessa FISE-rekisteristä olisi mahdollista löytää myös pätevyytensä ja ammattieettisyytensä todistaneita isännöitsijöitä.

Tuleeko niin käymään tai ei, siihen Söderlund ei ota kantaa. Jos sille linjalle kallistuttaisiinkin, aikaa se joka tapauksessa ottaisi.

Ensimmäinen toimenpide olisi koota isännöitsijän ammattinimikkeelle pätevyyttä hakevien pätevyyttä punnitsemaan kykenevä pätevyyslautakunta, jonka FISE Oy:n hallitus sitten nimittäisi tehtäväänsä. Lisäksi pätevyyslautakunnalle olisi löydettävä henkilö vastaamaan sihteerintöistä.

– Suurin työ olisi pätevyysvaatimuksien tekeminen, niistä lausuntojen saaminen, sitten pätevyysvaatimuksien viimeistely. Kokemukseni mukaan niissä menisi helposti vuosi, Söderlund toteaa.

– Me olemme sinänsä valmiita isännöitsijöiden rekisteröimiseen. Mutta imua on oltava, väkisin sitä emme lähde käynnistämään.

Isännöintiliitossa suhtautumisen ammattikunnan FISE-rekisteröintimahdollisuuteen Klaus Söderlund arvioi olevan ’aika fifty-fifty’, kummankaan kentän motiiveita kuvaamatta.

10 vuotta toimintaa takana

FISE-rekisteröintimenettely ja FISE Oy saivat alkunsa vuonna 2003. Ensimmäisinä henkilöpätevyyttä päästiin punnitsemaan ja rekisteröimään kantaviin rakenteisiin liittyvissä ammattikunnissa, joissa pätevyydet olivat entuudestaan olleet eri järjestöjen hoidossa.

Kymmenessä vuodessa FISE-rekisteröitävissä olevista ammattikunnista pätevyyden on saanut siis yhteensä yli 10 000 henkilöä.

– Viime vuosina FISE-pätevyyksien lisääntyminen on kiihtynyt entisestään, noin 1100 -1200 pätevyyttä vuodessa.

Klaus Söderlundin mukaan koulutuksen, kurssituksen, työkokemuksen ja työaikaisen lisäkoulutuksen rinnalla FISE-rekisteröintimenettelyssä on alusta alkaen haluttu sitouttaa henkilöt ammatilliseen eettisyyteen eli hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan ja rehellisyyteen.

Pelkästään kauniin ajatuksen tasolle eettisyyspuoli ei ole jäänyt. Ohjeisiin liittyy kolmiportainen sanktiojärjestelmä. Rangaistusmenettelyä on jouduttu myös käyttämään, kaikissa asteissa, joskin alle kymmenessä tapauksessa.

Lievimmissä tapauksissa eettisistä toimintatavoista livennyt saa varoituksen, tai poistetaan rekisteristä määräajaksi. Vakavampiin rikkeisiin sortunut erotetaan julkisesti, nimi mainiten. Viimeistään sen Söderlund uskoo pistävän tenän hyvistä toimintatavoista poikkeamisen mahdolliselle houkutukselle.

Artikkeli julkaistu huhtikuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti Professionalissa 4/2013.