Isännöitsijän henkilötunniste ja veronumero

Pitääkö isännöitsijällä on taloyhtiön työmaalla käydessään kuvallinen henkilökortti ja veronumero? Koska eräs isännöitsijä totesi, ettei saanut oman alueensa työsuojeluviranomaisilta yksiselitteistä selkeää vastausta, päätimme kysyä asiaa.

Kysymys:
Pitääkö isännöitsijällä, joka vierailee rakennustyömaalla tilaajan / asunto-osakeyhtiön edustajana tai rakennuttajana hankkia ja käyttää henkilökorttia ja veronumeroa? Jos täytyy, miksi? Jos ei täydy, miksi?
Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Etelä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueesta vastaa: Isännöitsijällä tulee olla yhteisellä rakennustyömaalla henkilötunniste, jossa on rekisteriin merkitty veronumero. Työturvallisuuslain 52 a § tätä edellyttää. Ks. finlex 738/2002

Kysymys: Kenen pitää hankkia isännöitsijälle, joka toimii / käy asunto- osakeyhtiön edustajana tai rakennuttajana työmaalla, henkilökortti? Asunto-osakeyhtiön? Isännöintiyrityksen?
Isännöintiyrityksen tehtäviin kuuluu työnantajana huolehtia, että isännöitsijöillä on kuvallinen henkilötunniste. Tähän tulee työnantajaksi isännöintiyrityksen nimi. Sama kortti toimii kaikilla asunto-osakeyhtiöillä.

Kysymys: Eli siis ohjeiden mukaan rakennuttajalla = isännöitsijällä on oltava henkilökortti, mutta hänen on myös taloyhtiön ja urakoitsijan/urakoitsijoiden välisissä sopimuksissa vaadittava/edellytettävä, että henkilökortti löytyy kaikilta niiltä, joilla se pitää olla. Olenko ymmärtänyt oikein?
Juuri näin asia on.

Kysymys: Tarkistaako kukaan isännöitsijän kortin olemassaoloa?  
Työsuojelutarkastajat käynneillään? Urakoitsija? Vai onko se esimerkiksi asunto-osakeyhtiön vastuulla varmistua, että isännöitsijä tilaajan edustajana ja rakennuttajana on varustettu asianmukaisella henkilökortilla? Vai isännöitsijän palkannut isännöintiyritys?
Sekä asunto-osakeyhtiön että isännöintiyrityksen tulee varmistua, että henkilöillä on henkilötunniste. Työsuojelutarkastajat valvovat lisäksi asiaa omilla käynneillään.

Kysymys: Ohjeissa sanotaan, että työntekijän veronumeron tulee löytyä julkisesta veronumerorekisteristä. Toisin sanoen numero kortissa ei ole veronumero, ellei sitä ole rekisteröity verottajan tietokantaan.  Rekisteröinnin voi suorittaa työntekijä itse tai työnantaja. Lisäksi rakennustyömaalta täytyy löytyä henkilöluettelo ja tiedot työmaalla toimivista yrityksistä. Onkos tämäkin sitten sääntö, että isännöitsijä itse tekee rekisteröinnin tai sitten isännöintiyritys?
Alla verohallinnon ohje rekisteriin merkitsemistavoista. Mielestäni järkevintä on, että isännöintiyritys huolehtii rekisteröinnin.

”4.1 Veronumerorekisteriin merkitseminen
Veronumeron antamisella työntekijä ei vielä ole merkitty veronumerorekisteriin. Rakennusalan työntekijöiden merkitsemistä rekisteriin on erikseen pyydettävä. Pyynnön voi tehdä henkilö itse, hänen työnantajansa tai rakennustyömaan päätoteuttaja. Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin.
Työnantajalla oli mahdollisuus 31.1.2012 saakka pyytää rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöidensä veronumerot ennakonpidätystietojen suorasiirron yhteydessä vuodenvaiheessa 2011 – 2012. Tammikuun loppuun mennessä tehtyjen pyyntöjen perusteella rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät merkitään 1.8.2012 avattavaan rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.
Jos työnantaja ei ole pyytänyt veronumeroita suorasiirtona tammikuun loppuun mennessä tai työntekijä on aloittanut työskentelynsä vuodenvaihteen jälkeen, työnantajan on erikseen pyydettävä työntekijöidensä merkitsemistä julkiseen rekisteriin.
Pyynnön voi tehdä sähköisesti, puhelimitse tai asioimalla Verohallinnon toimipisteessä. Verohallinto suosittelee, että työnantajat pyytäisivät työntekijöidensä merkitsemistä rakennusalan veronumerorekisteriin sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelun kautta, jos kerralla kysytään yli 20 henkilön veronumeroa.”

Kysymys: Keitä muita kuvallinen henkilötunniste ja veronumero koskevat?
Vastaajana ylitarkastaja Jarmo Lumme Länsi- ja Sisä-Suomen Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueesta: Velvollisuus pitää näkyvillä tunnistekorttia koskee kaikkia yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä; työntekijöitä ja itsenäisiä työnsuorittajia, eli muun muassa liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä yhtiömiehiä.
Tunnisteen pitovelvollisuus koskee kaikkia yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä, vaikka henkilö ei konkreettista rakentamista tekisikään.  Näin ollen esimerkiksi myös rakennustyömaalla työskentelevällä toimistotyöntekijällä, siivoojalla ja vartijalla tulee olla tunnistekortti.
Rakennuttajan edustajalla on oltava henkilötunniste, koska hän on rakennustyömaalla työtehtävissä. Samoin tulee valvojalla, suunnittelijalla ja rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorilla olla henkilötunniste.
Henkilötunnisteessa on aina oltava verorekisteristeriin ilmoitettu veronumero. Lisäksi työmaan päätoteuttajan on merkittävä hänet työmaan henkilöluetteloon.

Kysymys: Kiinteistötyönantajat ry on suositellut jäsenyrityksilleen, että työntekijöillä olisi kuvalliset henkilötunnisteet, vaikka laki ei ilmeisesti sitä vaadi?
Kiinteistöhuoltajilla kohdalla laki edellytä tunnistetta jos he tekevät tavanomaisia kiinteistönhuoltoon liittyviä töitä.

Artikkeli julkaistu elokuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtra 6/2014

8 Comments

  1. Tämä oli tärkeä ja ja ajankohtainen asia. Vielä jäin kaipaamaan tietoa, mikä on esim. taloyhtiön hallituksen jäsenten kohdalla tilanne. Tarvitsevatko he kortin, vai onko heillä ylipäätään oikeutta liikkua työmaalla.

    • Hyvä kysymys. Jäi minuakin mietityttämään ja selvitän asian.

  2. Kommenttina jutun viimeiseen kysymykseen: Kiinteistötyönantajat on maaliskuusta 2013 velvoittanut jäsenyrityksensä veronumerokäytäntöön. Kyseessä ei siis ole pelkkä suositus.

  3. Entäs kiinteistönvälittäjällä joka esittelee työmaalla kohdettaan asiakkaalle?

    • Selvitetäänpäs tämäkin asia. Kiitos kysymyksistä.

  4. Liittyen tuohon ensimmäiseen kysymykseen, kaipaisin aika kattavaa selvennystä siihen kenellä henkilökortti on oltava (isännöitsijä, vaikkei saisi palkkaa, koska asuu itse taloyhtiössä ja entäs hallituksen jäsenet) ja mikä katsotaan työmaaksi (taloyhtiössä on esim. menossa kattoremontti tai pihatalkoot)…kai hallituksen jäsenellä on oikeus liikkua ”työmaalla” ilman henkilökorttia?

    • Hei, olen toimittanut aihetta käsittelevän kysymykseni työsuojeluviranomaisille, ja odottelen vielä vastausta. Palataan asiaan.

Kommentointi on suljettu.