Isännöintiyritysten työsuojelun valvontakäynnit jatkuvat ensi vuonnakin

Isännöintiyritykset otettiin työsuojelun erityiskohteeksi tänä vuonna Etelä-Suomen alueella. Työsuojelutarkastajat ovat tehneet tarkastuskäyntejä vuoden alusta alkaen. Tavoitteena on ollut, että tarkastajat tekevät valvontakäynnin noin sataan isännöintiyritykseen. Tätä työtä on tehnyt kuusi tarkastajaa, jotka ovat valinneet omilta toimialueiltaan tarkastettavat yritykset.
Tarkastuskäynnillä on kolme asiaa, joihin kiinnitetään huomiota: miten työterveyshuolto on järjestetty, pidetäänkö työaikakirjanpitoa ja miten on arvioitu työn kuormittavuutta.
Työterveyshuollon järjestämisestä tarkastaja katsoo yrityksen ja työterveyshuollon välisen sopimuksen ja työterveyshuollosta laaditun toimintasuunnitelman. Lisäksi pyydetään dokumentteja työpaikkakäynneistä. Kun nämä kolme paperia löytyvät, niin silloin työterveyshuolto on työsuojelun kannalta katsottuna kunnossa.
Työaikalaki edellyttää, että yrityksen työntekijöiden tehdyistä tosiasiallisista työtunneista pidetään kirjaa. Tarkastajat havaitsivat jo valvontakäyntien alkuvaiheessa havaittiin, että työaikakirjanpito puuttui varsin monista isännöintiyrityksistä.
Kolmas asia on työn kuormittavuuden arviointi. Jotta voidaan arvioida, missä määrin työ kuormittaa, työtunnit pitää kirjata ylös. Työaikakirjanpito ja kuormittavuuden arvioiminen ovat siis symbioosissa.
Työn kuormittavuustekijöitä voidaan tarkastella kolmesta erilaisesta näkökulmasta: Minkälaisia kuormitustekijöitä liittyy työn järjestelyihin, työn sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Käytännössä siis mietittävä, onko kullakin työntekijällä liikaa vai liian vähän töitä, onko epäselvyyttä toimenkuvissa tai vastaavaa.
Tai sitten, joutuvatko työntekijät olemaan koko ajan valppaina, kohdistuuko heihin liikaa tietoa, keskeytyykö työ jatkuvasti? Tästä arvioinnista vastaa työnantaja.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueessa jatketaan tarkastuskäyntejä myös ensi vuonna. Mittasuhteet tullevat olemaan samat – kuusi tarkastajaa ja reilu 100 tarkastuskäyntiä.

1 Comment

  1. Minä kuulin, että isännöitsijän voi haastaa jopa oikeuteen, jos hän ei saa perittyä yhtiövastikkeita kaikilta osakkailta. Osakkaille ei saa antaa maksuvapauksia yhtiökokouksissa.

Kommentointi on suljettu.