Ilmoitusvelvollisuus koskee huoneistoremonttejakin

Asunto-osakkeenomistajat eivät välttämättä ole vielä tietoisia siitä, että teettäessään rakennusluvan alaista kylpyhuoneremonttia huoneistossaan, heidän pitää ilmoittaa työstä ja tekijästä tiedot verohallinnolle.

Velvoite astuu voimaan 1. heinäkuuta 2014. Tämä liittyy uudistukseen, joka velvoittaa myös taloyhtiön ilmoittamaan urakkatiedot taloyhtiön remonteista.

Kotitaloudet ja yksityishenkilöt mukaan

Tiedonantovelvollisuus koskee kotitalouksia ja yksityishenkilöitä niissä rakennusluvan alaisissa töissä, jotka tehdään 1. heinäkuuta 2014 jälkeen. Huoneistoremontissa tietoja ei tarvitse ylitarkastaja Kristiina Virmajoen mukaan antaa kuin kerran. Omakotitalotyömaalla sen sijaan voi olla tilanne, että loppukatselmuksia tehdään useampia ja silloin rakentaja joutuu tekemään useampia ilmoituksia.

– Ilmoitus on siis sidottu loppukatselmukseen, hän vielä muistuttaa.

Velvollisuus koskee rakennusluvan alaisia korjauksia ja remontteja. Sen sijaan, jos työ on voitu tehdä toimenpideluvalla, verohallinnolle ei tarvitse tietoja antaa.

Paperillakin käy

Verottajalle pitää ilmoittaa omien yhteystietojen lisäksi, missä rakennustyö on tehty, työn tehneen yrityksen tai työntekijän nimi ja kuinka paljon yritykselle tai työntekijälle on työstä maksettu.

Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä. Jos rakennustyö on tehty ennen 1. heinäkuuta 2014, mutta loppukatselmusta ei ole pidetty, pitää verohallinnolle ilmoittaa, ettei työmaalla ole ollut toimintaa heinäkuun jälkeen.

Tiedot ilmoitetaan sähköisesti verkkolomakkeella www.suomi.fi -palvelun kautta tai ne voi toimittaa paperisina verohallinnolle.

Tietojen ilmoittamisesta saa todistuksen, jonka voi esittää rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa.

Artikkeli on julkaistu joulukuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extrassa 10/2013 ja liittyy ylitarkastaja Kristiina Virmajoen haastatteluun, jossa käydään läpi ilmoitusvelvollisuuden merkitystä asunto-osakeyhtiön kannalta.