Ilmanvaihtolaite kaatui työntekijän päälle

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi rakennustyömaan työmaapäällikön 30 päiväsakon
sakkorangaistukseen sekä kahden työmaalla työskennelleen aliurakoitsijan
edustajat 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja
vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.3.2015.
Käsiteltävänä oli 14.8.2012 Vantaalla rakennustyömaalla sattunut
työtapaturma. Työntekijä loukkaantui vakavasti, kun suurikokoista ja
satojen kilojen painoista ilmanvaihtolaitteen osaa oltiin siirtämässä eli
haalaamassa sisään konehuoneeseen. Laitetta haalattiin pumppukärryillä
kapeaa ja jyrkkää luiskaa pitkin kuuden miehen voimin. Siirto epäonnistui,
ja ilmavaihtolaitteen osa kaatui yhden työntekijän päälle.
Laitteiden siirtoa koskevaa haalaussuunnitelmaa ei ollut tehty, eikä
siirtotyöhön osallistuneita henkilöitä ollut perehdytetty työn turvalliseen
suorittamiseen. Lisäksi kukaan ei ollut paikalla valvomassa tai ohjaamassa
haalaustyötä. Sopimuksissa haalaustyö oli sovittu aliurakoitsijan
tehtäväksi.
Käräjäoikeus totesi, että tapaturma aiheutui työturvallisuusmääräysten
vastaisesta työmenetelmästä, eli haalaukseen soveltumattoman luiskan ja
pumppukärryn käytöstä, sekä valvonnan puuttumisesta. Lisäksi tapaturmaan on
myötävaikuttanut haalaussuunnitelman ja perehdytyksen puute. Käräjäoikeuden
mukaan päätoteuttaja ei vapaudu työturvallisuuteen liittyvistä
velvollisuuksistaan siirtämällä sopimuksilla toimintoja aliurakoitsijoille.
– Yhteisellä rakennustyömaalla on erittäin tärkeää, että kukin toimija
tietää omat vastuunsa, ja että työt suunnitellaan ja koordinoidaan eri
toimijoiden kesken siten, että työturvallisuutta koskevat määräykset on
huomioitu. Esimerkiksi suurikokoisia laitteita koskeva siirto on etukäteen
suunniteltava kirjallisesti, muistuttaa työsuojelulakimies Anna Tiainen
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.