Ilmanlaatu oli hyvä pääkaupunkiseudulla

Elokuussa Helsingissä oli erityisen puhdas ilma. Myös tehokas katujen puhdistaminen ja sateet alensivat hiukkaspitoisuuksia keväällä.
Yleensä liikenteen hiljeneminen kesällä parantaa ilmanlaatua, mutta toisaalta rakennustyömaat heikentävät lähialueiden ilmanlaatua.
Tällaisia havaintoja löytyy HSY:n ilmanlaatuun liittyvistä mittaustuloksista.
– Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli kesä–elokuussa pääosin hyvä tai tyydyttävä, sillä ilmansaasteiden pitoisuudet olivat alhaisia. Erityisen puhdasta ilma oli elokuussa, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalveluiden toimitusjohtaja Raimo Inkinen.
Liikenteen hiljentyminen kesäloma-aikaan vähentää myös pakokaasujen ja katupölyn määrää ilmassa. Katutyöt nostivat ilman hiukkaspitoisuuksia Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla kesäkuussa. Tällöin hengitettävien hiukkasten määrä ylitti kahtena vuorokautena raja-arvotason.
Muita raja- tai ohjearvoylityksiä ei kesän aikana ollut. Hellejaksoille yleisiä, korkeita otsonipitoisuuksia ei esiintynyt lainkaan pääkaupunkiseudulla.
Seudulle ei myöskään kulkeutunut merkittäviä määriä pienhiukkasia tai muita ilmansaasteita alueen ulkopuolelta.
– Yleisesti voidaan todeta, että ilma on puhtainta tuulettuvilla alueilla kuten meren rannalla. Ilmansaasteet vaikuttavat eniten alueilla, joilla on runsaasti liikennettä tai joilla poltetaan paljon puuta, HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen sanoo.

Rakennustyömaat heikentävät ilmanlaatua

Tehokas katujen puhdistaminen ja sateet alensivat hiukkaspitoisuuksia keväällä. Katupöly kuitenkin heikensi ilmanlaatua vielä kesäkuun ensimmäisinä päivinä.
Hiukkaspitoisuudet saattavat nousta etenkin kesäisin myös rakennustyömaiden liepeillä ja katutöiden vuoksi. Työmailta nousee ilmaan kiviaines- ja räjäytyspölyä, joka vaikuttaa hengitysteiden kautta. Siitä kärsivät erityisesti astmaatikot.
– Tänä kesänä katujen kunnostuksesta aiheutunut pölyäminen heikensi ilmanlaadun huonoksi yksittäisinä tunteina HSY:n mittausasemalla Helsingin keskustassa, Myllynen toteaa.
Ilmansaasteista voivat saada oireita erityisesti hengitys- ja sydänsairaat sekä pienet lapset, jotka voivat vähentää oireitaan seuraamalla ilmanlaatutilannetta.

Ajantasaista ilmanlaatutietoa löytyy täältä: