Ilkivallantekijä neuvottelemaan vakuutusyhtiön kanssa

Jotta vahingontekijän korvaustaakka ei kasvaisi siitä syystä, että sovittelutoimistoilta on puuttunut selkeät toimintaohjeet, miten menetellä vakuutusyhtiöiden kanssa, on Finanssialan Keskusliiton toimesta luotu sovittelutoimistoille uudet ohjeet. Niissä sovittelutoimistoja ohjeistetaan kehottamaan vahingontekijää ottamaan yhteyttä vakuutusyhtiöön asioiden selvittämiseksi.
Vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus periä vahingonaiheuttajalta korvauksia niistä vakuutuskorvauksista, joita yhtiö on maksanut vahingonkärsijälle.
– Tyypillinen tilanne on esimerkiksi sellainen, jossa ilkivallantekijä aiheuttaa vahinkoa vakuutetulle ihmiselle. Vakuutusyhtiö maksaa vahingonkorvauksia vahingonkärsijälle, mutta on oikeutettu perimään saataviaan ilkivallantekijältä. Mikäli korvaussumma on iso, eikä asiasta ole neuvoteltu, voivat maksut jäädä hoitamatta ja aiheuttaa velkaantumiskierteen ja jopa edesauttaa syrjäytymistä”, kertoo Finanssialan Keskusliiton lakimies Outi Aalto.

Vakuutusyhtiöt ovat valmiita neuvottelemaan
Vastaavat ilkivalta- ja vahingontekotapaukset etenevät yleensä kuntien sovittelutoimistojen hoidettavaksi.  Aluehallintovirastot  vastaavat rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelun järjestämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta. Tähän asti ei ole kuitenkaan ollut olemassa selkeää yhtenäistä toimintamallia siitä, miten sovittelutoimistojen pitäisi ohjata vahingontekijää olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöön. Vahingontekijä ei välttämättä tiedä, että hänen tulisi sopia korvausten maksamisesta vakuutusyhtiölle.
– Vakuutusyhtiöt ovat avoimia neuvottelemaan korvausten takaisinmaksun aikatauluista. Yhteydenotto vakuutusyhtiöön on vahingontekijän oman edun mukaista, sanoo Outi Aalto.
Tiedonkulussa on saattanut olla katkoksia sovittelutoimistojen, vakuutusyhtiöiden ja vahingontekijän välillä. Uusi ohjeistus antaa sovittelutoimistoille selkeät ohjeet siitä, miten vahingontekijää on jatkossa ohjattava olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Lue lisää rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelystä: