Hyvinkään keskustaa kehitetty suuren maailman tyyliin

Hyvinkään keskustaa kehitetään suuren maailmaan tyyliin. Mallia on otettu NewYorkista, Kööpenhaminasta ja Melbournesta.
Elokuun viimeisinä viikkoina Hyvinkään pääkatu, Hämeenkatu, muuttuu eloisaksi tapahtumakaduksi. Siellä myös juhlistetaan Hyvinkään palkittua keskustan kehittämistä ja vauhditetaan jatkotyötä.
Hyvinkään keskusta koki muodonmuutoksen, kun kaupungin kokoon nähden huomattavan suuri kauppakeskus avautui ydinkeskustassa 2012. Kauppakeskus Willan myötä keskustan liiketilojen määrä lisääntyi merkittävästi.
Hyvinkäällä on määrätietoisesti ohjattu päivittäistavarakauppa ydinkeskustaan ja asuntoalueille.
Linja on kannattanut, sillä keskusta on säilyttänyt kaupallisen vetovoimansa ja houkuttelee ostovoimaa myös seudullisesti.

Pääkatu tapahtumakaduksi
Elävä Hämeenkatu -tapahtuma tuo keskustan kehittämisen asukkaiden ulottuville. Joukko-liikennekokeilun myötä vapautuvalle ajokaistalle sijoitetaan tapahtumakontteja pienyrittäjiä ja muita toimijoita varten.
Lisäksi Uusi kaupunki -kollektiivi pitää tapahtumakadulla kaupunkisuunnittelu-työpajoja, jossa kaupunkilaiset, kollektiivin arkkitehdit ja kaupungin asiantuntijat ideoivat, miten katutilaa voitaisiin elävöittää pysyvällä tavalla.
Tapahtuman tärkeä osa on keskustan uusien, vielä suunnitteluasteella olevien liikennejärjestelyjen kokeilu ja toimivuuden arviointi.
Erikoisuutena on paikallisliikenteen bussiterminaalin sijoittaminen kokeiluluonteisesti rautatien ylittävälle Hämeensillalle. Terminaali ja siihen liittyvät katujärjestelyt eivät täysin vastaa suunniteltua lopputilannetta, mutta kokeilu antaa silti arvokasta lisätietoa hyvinkääläisittäin mittavan investointipäätöksen tueksi.

Keskustakehittäjien konferenssi Hyvinkäällä
Elävä Hämeenkatu -tapahtuma päättyy valtakunnalliseen keskustakehittäjien konferenssiin 26.-27.8.
Yhtenä pääpuhujista on maailmankuulun Gehl Arkkitehtitoimiston luova johtaja David Sim, joka kertoo hyvinkääläisiäkin inspiroineista kaupunkisuunnittelukokeiluista New Yorkissa, Melbournessa ja Kööpenhaminassa. Lisäksi konferenssivieraat saavat tutustua paikalliseen kokeiluun, kuulla Uusi Hyvinkää työpajojen tuloksista ja ihailla illan hämärtyessä Guerilla Lightning -valoshowta yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
Hyvinkään keskustan kehittämistyö on saanut valtakunnallista tunnustusta. Kaupunki pärjäsi erittäin hyvin Elävät Kaupunkikeskustat ry:n keskustan elävyysmittauksessa. Kahdeksan pilottikaupungin joukossa Hyvinkään keskustassa on eniten lauantaisin auki olevia liiketiloja asukaslukuun suhteutettuna.
Hyvinkää on lisäksi saanut kuluvana vuonna EKK ry:n keskustapalkinnon. Palkinnon perusteluissa kiitetään erityisesti keskustauudistuksen ajallista syvyyttä ja vahvaa paikallisuutta sekä kaupungin ja yksityisten kumppaneiden välillä.

Elävä kaupunkikeskusta