Hyvinkää liittyi mukaan Hinkuun

– Olemme kaavoitusratkaisuilla pitäneet kaupunkirakenteen tiiviinä, mikä vähentää liikkumistarvetta ja siten liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 80 prosenttia Hyvinkään kiinteistöistä on kaukolämmön piirissä. Lämpö tulee pääasiassa Ekokemin jätteenpolttolaitokselta, jonne rakennetaan parhaillaan kiertotalouskylää materiaalikierrätyksen tehostamiseksi. Kaupungin kiinteistöjen ominaiskulutus on hyvällä tasolla ja energiatehokkuustyö jatkuu, projektipäällikkö Markku Nieminen sanoo.
Tämä liittyy siihen, että Hyvinkää on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa –verkostoon (Hinku), jossa on mukana jo 30 kuntaa. Hinku-verkostoon liittyessään Hyvinkää sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Hyvinkää on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tärkeimmät päätökset liittyvät kaukolämmön energialähteisiin, maankäyttöön sekä kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuteen.
Hyvinkäällä kaupunkiorganisaatio aiheuttaa päästöistä alle 10 prosenttia, asukkaat yli puolet ja yritykset noin 40 prosenttia.
Pienistä ja keskisuurista kunnista koostuva Hinku-kuntien verkosto kannustaa toisiaan monistamaan hyväksi koettuja päästövähennystoimia.
Verkosto tapaa kaksi kertaa vuodessa, minkä lisäksi toimenpiteet kerätään Hinkumappi-verkkopalveluun ja niistä kerrotaan Hinku-foorumin verkkosivuilla ja Hyvien uutisten Hinku -uutiskirjeessä.