Hyvä työympäristö palkkaakin tärkeämpi

Raikas sisäilma, hyvät tilat ja oikea lämpötila muodostuivat kolmen kärjeksi tutkimuksessa, jossa selvitettiin työhyvinvointiin eniten vaikuttavia tekijöitä kymmenestä eri vaihtoehdosta.

Fyysisen työympäristön sisäolosuhteiden tärkeimmäksi tekijäksi mielletään tutkimuksen mukaan raikas sisäilma, toiseksi tärkeimmäksi työtehtäviin sopivat tilat ja kolmanneksi tärkeimpänä pidetään sopivaa lämpötilaa työympäristössä. Toimistotyöntekijät kokevat, että sisäilman laatu vaikuttaa eniten vireystasoon, työtehoon sekä työssä jaksamiseen.

Hyvä palkkataso ja työn sopiva tahti jäävät vaikuttavuudeltaan edellä mainittuja asioita vähäisemmiksi.

Huonoimmat arviot toimiston sisäilmatekijöissä saavat toimiston lämpötilaolosuhteet, toimiston akustiikka ja toimiston ilman laatu. Toimiston sisäolosuhteiden osalta parhaat arviot saa toimistojen valaistus, jonka lähes kolmasosa kokee olevan erittäin hyvällä tasolla.

Tutkimus osoitti myös sen, että puolet vastaajista kokee väsyvänsä huonon sisäilman takia silloin tällöin ja neljännes ainakin useamman kerran viikossa. Lisäksi 5 prosenttia kokee, että on joutunut olemaan sairaslomalla viimeisen 6 kuukauden aikana sisäilman vuoksi.

Energiatehokkuudesta kannattaa puhua

Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien suhtautumista energiatehokkuuteen. Are Oy on seurannut  asiakkaidensa yksittäisten kohteiden energiankulutusta. Joissakin kohteissa on onnistuttu rakennuksen käyttöönotosta alkaen, mutta joissakin tilannetta on pitänyt korjata joko kiinteistöpalvelun tai korjausrakentamisen avulla.

Tilojen käyttäjille toimiston energiatehokkuus on tärkeää; jopa kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi, että se on melko tai erittäin tärkeää. Vastaajista 39 prosenttia haluaisi tietää toimiston energiankulutuksesta.

Tilojen käyttäjien tyytyväisyys kiinnostaa

Are Oy teetti toimistotilatutkimuksen, koska se haluaa tietää entistä enemmän sisäolosuhteiden vaikutuksista tilojen käyttäjien tyytyväisyyteen, työtehokkuuteen ja siten mm. tilojen tuottavuuteen: ovatko tilat haluttavat ja jaksetaanko niissä tehdä töitä virkeinä ja hyvinvoivina? Entä mitä energiatehokkuus merkitsee ja mitä sen kehittämiseksi voidaan yhdessä eri osapuolten kanssa tehdä.

Toimitusjohtaja Heikki Pesun mukaan laajalla tiedolla on merkitystä, koska asiakkaat ovat tunnistaneet liiketoiminnassaan tilojen käyttäjän, ympäristön ja energian vähentämistarpeiden muodostaman kokonaisuuden.

– Nämä asiat ovat jatkossa yhä useammin ratkaistavina yhteisellä työpöydällä tilaajan, suunnittelijan, arkkitehdin sekä talotekniikan toteuttajien ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja henkilöiden kesken”, Pesu sanoo.

Tutkimuksen toteutti Suomen Taloustutkimus Oy. Se tehtiin toukokuussa 2013 ja siihen osallistui 1012  toimistossa työskentelevää henkilöä eri puolilta Suomea.