Hyvä työturvallisuus ykkösasia

Hyvä työturvallisuus on tällä hetkellä rakennusalan ykkösasia. Tätä haluttiin korostaa  toukokuun alussa järjestetyllä koko alan yhteinen turvallisuusviikolla, teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”.

Viikon aikana Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten, näiden aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien henkilöstöä sekä viranomaisia osallistui työturvallisuutta edistäviin tapahtumiin. Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia ja edellyttää jokaisen sitoutumista.

Turvallisuudessa jakauduttu kahtia

Rakennusala on totuttu näkemään keikkumassa tapaturmatilastojen kärjessä. Vaikka tapaturmia sattuukin koko alalla paljon, on ero työturvallisuuteen vähän ja paljon satsaavien yritysten välillä suuri.

– Jos otetaan lukuun viime vuodelta kaikki maamme talonrakennusyritykset, kullekin niistä sattui keskimäärin 80 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Isot rakennusliikkeet ovat satsanneet paljon työmaiden työturvallisuuteen. Niistä parhaimman vastaava tapaturmataajuusluku viime vuonna oli 4,3, Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja, Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs kuvaa yritysten välisiä eroja.

Kivekkään mukaan tämä tarkoittaa, että alalla vallitsee nyt selkeä jako hyvin ja huonosti työturvallisuutta hoitaviin yrityksiin. Keskimääräinen tapaturmataajuus koko rakennusalalla oli viime vuonna 68. Rakennusteollisuus RT seuraa tarkasti jäsenyritystensä työtapaturmia. Kuukausittain tehtävässä tapaturmakyselyssä jäsenyritysten tapaturmataajuus on ollut noin 20.

– Yrityksillä on vielä kova urakka edessään. Aluksi tapaturmataajuus laskee kovaa vauhtia, mutta sen jälkeen työturvallisuuden parantaminen vaatii entistä enemmän työtä, Kivekäs muistuttaa.

Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on vähentää tapaturmia 30 prosenttia joka vuosi vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa -tavoite on Kivekkään mukaan selkeä tahdonilmaus siitä, että liiton jäsenistö haluaa erottautua edukseen muusta rakentajajoukosta myös työturvallisuudessa.

Satsaus työturvallisuuteen kannattaa

Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko painottaa yritysjohdon ja johtavissa tehtävissä toimivien henkilöiden tärkeää roolia työtapaturmien ehkäisemisessä.

– Yritysjohdon pitää ymmärtää työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat taloudelliset menetykset sekä ihmisille aiheutuneet henkiset ja ruumiilliset kärsimykset. Tapaturmien vähentyminen lisää työhyvinvointia ja parantaa yrityksen taloudellista tulosta. Myös yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuva kustannus pienenee, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti painotti työturvallisuusviikon kynnyksellä.

Suurin haaste Pipatin mukaan tällä hetkellä on, että kaikkien rakentamisen parissa työskentelevien asenteet saadaan työturvallisuudelle myönteisiksi.