Huoneistoremonttien lupamenettely keveni Helsingissä

Helsingin rakennusvalvonta on uudistanut muutamia huoneistoremontteja koskevia lupakäytäntöjä.
Esimerkiksi keittiön, kylpyhuoneen, kodinhoitohuoneen ja WC-tilan rakentamiselle, siirtämiselle, laajentamiselle ja korjaamiselle tarvitaan nyt useinmiten vain taloyhtiön lupa, jos hanke toteutetaan asuinhuoneiston sisällä.
Marraskuun alusta alkaen myös märkätilat on voinut vastaavasti useimmiten remontoida taloyhtiön luvalla. Märkätiloja ovat ne huonetilat, joiden lattiapinta joutuu vedelle alttiiksi, ja joiden seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä.
On kuitenkin huomioitava, että joissakin tapauksissa rakennusvalvonnan lupa tai lausunto tarvitaan tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi silloin jos edellä mainittu muutoshanke vaikuttaa rakennuksen suojeltuun sisätilaan tai julkisivuun tai jos muutosalueella olevat rakenteet ovat kosteusvaurioituneet, tulee rakennuslupa yleensä hakea.
Jos lattian tai seinien kantaviin rakenteisiin tehdään muutoksia tai rakenteiden kuormitus lisääntyy oleellisesti, pitää rakennusvalvonnasta hakea Z-lausuntoa.
Muutos koskee vain huoneiston sisällä toteutettavia hankkeita Helsingissä. Esimerkiksi taloyhtiön linjasaneeraushankkeelle tarvitaan rakennuslupa.

Taloyhtiön kanta selvitettävä
Vaikka hanke ei vaatisikaan viranomaisen lupaa, on aina selvitettävä, salliiko taloyhtiö muutokset. Myös asemakaavaa tulee noudattaa.
Aiemmin voimassa ollut märkätilojen lupatarpeen helpotus on osoittanut, että taloyhtiöt, rakentajat ja asukkaat ovat hyvin tietoisia ilmanvaihdon ja vedeneristysten tarpeellisuudesta. He myös käyttävät suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan ammattilaisia apunaan.

Mikä on Z-lausunto?
Z-lausunto on rakennusvalvonnan arvio siitä, että suunnitelmissa esitetyllä toimenpiteellä ei ole vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Jos kohde toteutetaan lausuntoa varten esitettyjen suunnitelmien mukaisesti, erillistä rakennuslupaa ei tarvitse hakea.
Z-lausunnon saaneissa hankkeissa ei tarvita viranomaiskatselmuksia. Z-lausunto on myös edullisempi kuin rakennuslupa. Lausunnon hakija kuitenkin toimittaa rakennusvalvonnalle muun muassa tarpeelliset erityissuunnitelmat ja tiedon työn suunnittelijoista, valvojista ja siitä, kuinka työtä eri vaiheissa valvotaan.

Linjasaneeraushankkeisiin nimettävä rakennussuunnittelijat
Lisäksi Helsingin rakennusvalvonta edellyttää nyt, että 1.11.2015 alkaen kaikissa uusissa linjasaneerauskohteiden lupahakemuksissa nimetään pää-, lvi- ja rakennesuunnittelijan lisäksi rakennussuunnittelija, joka laatii pääpiirustukset ja vastaa osaltaan lupamenettelyyn liittyvistä rakennussuunnitelmista. Samalla tulee ilmoittaa rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka.
Pääsuunnittelijana voi toimia lvi-suunnittelija, rakennesuunnittelija tai rakennussuunnittelija.
Muutoksella varmistetaan, että kaikissa linjasaneeraushankkeissa on riittävä rakennussuunnittelun osaaminen.
Rakennussuunnittelijan kelpoisuus kuvataan mm. Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta, YM2/601/2015.

Z-lausuntolue ohjeet
Märkätilamuutosten rakennuslupalue ohjeet