Huippunopea laajakaista myös kaupunkien ulkopuolelle

Huippunopea laajakaista myös pientalo- ja omakotitaloalueille sekä kiinteää, että langatonta laajakaistaverkkoa toteuttaen on Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena huippunopean laajakaistan edistämiseksi julkaistussa toimenpideohjelmassa.

Toimenpideohjelmassa on kaksi pilottihanketta. Toinen toteutetaan Suomen Omakotiliiton kanssa ja sen kohteena on Tuusulan Jokelassa sijaitseva Pertun asuinalue.

Tarkoituksena on selvittää, millaisia asukasvetoiseen yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja on valokuituverkkojen rakentamisessa olemassa oleville omakotialueille. Tässä hankkeessa kerättyä aineistoa ja kokemuksia voidaan lähitulevaisuudessa hyödyntää muissa vastaavissa paikallishankkeissa eri organisaatioiden toimesta ympäri Suomea.

Toisessa pilotissa selvitetään Suomen Asuntomessujen kanssa tapoja tuoda viestintäverkkojen suunnittelu kiinteäksi osaksi kaupunki- ja asuntosuunnittelua. Käytännön kohteina ovat kesän 2014 asuntomessut Jyväskylässä ja vapaa-ajanasuntomessut Kalajoella.

Huippunopean laajakaistan edistäminen tavoitteena

Ohjelmalla halutaan kehittää tasapuolisesti sekä kiinteää että langatonta laajakaistaverkkoa, eikä sen toteuttamisessa ole tarkoitus käyttää julkista rahaa.

Ohjelma koostuu kymmenestä toimenpiteestä, jotka tullaan hallituskauden aikana toteuttamaan joko osana ministeriön muita hankkeita tai kokonaan uusina hankkeina.

Toimenpiteet koskevat muun muassa tukiasemien sijoittelua, uusien taajuuksien ottamista laajakaistakäyttöön, kiinteiden verkkojen rakentamisen parempaa koordinointia muiden infrahankkeiden kanssa sekä ratkaisuja matalaenergiatalojen sisätilapeitto-ongelmiin.

Osa toimenpiteistä on jo käynnistetty. Esimerkiksi langattomien yhteyksien ongelmia matalaenergiataloissa ratkotaan parhaillaan. Työryhmältä odotetaan ratkaisuehdotuksia ensi syksynä.

Lisäksi valmisteilla on säädösmuutos, jolla helpotetaan tukiasemien ja radiomastojen sijoittamista toisen omistamalle maalle tai rakennukseen.

Sähkö- ja viestintäjohtojen asentajien yhteisrakentamista halutaan kehittää niin, että asennukset nopeutuvat, kustannukset alenevat ja asennustilan riittävyys tiealueella varmistetaan myös tulevaisuudessa. Lupaehtoja kevennetään jo kesällä 2013 voimaan tulevalla maantielain muutoksella.