Homevauriokorjauksissa ei pitäisi käyttää desinfiointiaineita

Sisätilojen homeongelmien ratkaisemisessa, homesiivouksen tehosteeksi, homeiden ehkäisyyn tai kosteuden ja homeiden vaurioittamien rakennusten korjaamiseen ei pitäisi käyttää biosideja eli desinfioivia kemiallisia aineita.
Tällaisen kannanoton on ottanut Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Biosidit ja korjausrakentaminen -hankkeeseen liittyvän selvityksen perusteella.
Biosidit ovat myrkyllisiä aineita ja ne voivat olla haitallisia siivoustyötä tekevien ja tiloja käyttävien terveydelle.
– Ne saattavat jopa lisätä rakenteessa olevien mikrobikasvuston mikrobitoksiinien tuotantoa ja muuttaa mikrobistoa haitallisemmaksi, jos niitä käytetään suoraan homeiseen rakenteeseen, sanoo projektipäällikkö Kyösti Louhelainen Työterveyslaitoksesta.
Nyt tehdyn selvityksen mukaan biosideja tulisi käyttää vain erityistilanteissa, kuten hajunpoistoon ja viemärivahinkojen yhteydessä.
Ennen biosidikäsittelyä tila tulee tyhjentää irtaimistosta ja vaurioitunut rakenne poistaa, mikäli mahdollista, tai käsiteltävä pinta tulee puhdistaa mekaanisesti. Biosideja ei tule lisätä suoraan homehtuneeseen rakenteeseen.

Otsonia hajunpoistossa
Myös otsoni luokitellaan biosidiksi. Sitä käytetään esimerkiksi jälkivahinkotorjuntatöissä hajun poistoon.
Työntekijöiden onkin suojauduttava hyvin ja otsonin leviäminen muihin tiloihin esimerkiksi ilmanvaihdon kautta on estettävä otsonoinnin aikana.
Otsoni on itsessään haitallista terveydelle, erityisesti suuret pitoisuudet. Lisäksi otsinoreaktioissa voi syntyä uusia, terveydelle mahdollisesti haitallisia yhdisteitä.
– Otsonoinnin jälkeen tilat on tuuletettava tehokkaasti ja pinnoilta on pyyhittävä pois epäpuhtaudet, muistuttaa johtava tutkija Anne Hyvärinen THL:sta.

Työntekijöiden suojautumiseksi ohjeita
Työterveyslaitos ja THL ovat antaneet kannanotossaan yhdeksän suositusta biosidien käytöstä.
Ne pohjautuvat Biosidit ja korjausrakentaminen –hankkeessa tehtyyn selvitykseen, jossa tutkittiin biosidien käyttöä homeiden torjunnassa sekä arvioitiin biosideille altistumista ja terveydellistä merkitystä käytettäessä niitä homeidentorjunnassa korjausrakentamisessa.
Yritysten pitäisi ohjeistaa hyvin tarkkaan, miten työntekijät suojautuvat sekä vaurioituneista materiaaleista vapautuvilta epäpuhtauksilta (kuten mikrobeilta) että biosideilta. Ohjeistuksen pitää perustua tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteeseen ja yrityksen tekemään riskinarviointiin.
Lisäksi tilojen käyttäjälle tulee ennen tuotteiden käyttöä antaa riittävät tiedot käytettyjen biosidien mahdollisista haitallisista terveysvaikutuksista perustuen tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja Tukesin ohjeisiin.
Biosidien käytössä tulee tarkoin noudattaa valmistajien antamia ohjeita niin käyttötavan, työturvallisuuden kuin myös varoaikojen suhteen. Varovaisuusperiaatteeseen nojaten varoajaksi kaikelle biosidikäytölle esitetään vähintään 24 tuntia ennen tilojen käyttöön ottoa, tai pidempää aikaa, jos valmisteen käyttöohje sitä vaatii.

Yritysten kouluttaminen palvelisi tilaajiakin
Suositusten mukaan alan yrityksille pitäisi tulisi tuottaa yhdenmukaista ja puolueetonta koulutusta ja koulutusmateriaalia biosidien ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Kaikille avoin koulutusmateriaali palvelisi myös kosteusvaurio- ja homekorjauksia sekä jälkivahinkotorjuntapalveluita tilaavia asiakkaita.
Biosideilla tarkoitetaan kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoituksena on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä.
Desinfioivia biosidivalmisteita on käytetty korjausrakentamisessa erityisesti homesiivousten yhteydessä tai homeiden ehkäisyssä.

Raportti Biosidit ja korjausrakentaminen löytyy oheisesta linkistä.
Työterveyslaitoksen ja THL:n kannanotto ja suositukset löytyvät oheisesta linkistä.