Homesiivous ilman biosidivalmisteita

Homesiivous ja homevaurioisten rakenteiden tai irtaimiston desinfiointi pitäisi tehdä ilman PHMG:tä tai PHMB:tä sisältäviä biosidivalmisteita. Hengitysliitto ja Allergia- ja astmaliitto ovat huolestuneita siitä, että tällaisia biosidivalmisteita kuitenkin myydään kauppojen hyllyillä ja internetissä edelleen, vaikka tietyt biosidivalmisteet on jo kielletty. Myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on varoittanut kuluttajia käyttämästä tällaisia aineita esimerkiksi homevaurioisten tilojen sekä irtaimiston käsittelyssä, koska koe-eläimillä tehdyissä tutkimuksissa erään guanidiinibiosidin on havaittu vahingoittavan hengityselimiä, aiheuttavan allergisia ihoreaktioita ja vaurioittavan silmiä. Sen epäillään aiheuttavan myös syöpää.

Haitallisinta näiden aineiden käyttö on Tukesin mukaan suihkutettuna, koska silloin ihmiset altistuvat niille hengitysteitse.

Altistuminen kyseisille aineille on mahdollista myös, jos niitä on suihkutettu asuintiloihin ja ilmanvaihtokanaviin. Kun esimerkiksi sohva käsitellään guanidiinibiosidia sisältävällä desinfiointiaineella, nämä aineet jäävät sohvan pinnalle, saattavat pölistä ja kulkeutua hengityksen mukana elimistöön.

Parhaita keinoja siivoamisessa ovat edelleen perinteiset siivousmenetelmät, kuten nihkeäpyyhintä, imurointi, tekstiilien pesu ja tuuletus.

Homevaurioisten rakenteiden korjauksessa ainoa oikea keino on vaurioituneiden materiaalien korvaaminen uusilla.

Riskiarvio tekeillä

Parhaillaan EU:ssa on valmisteilla PHMB:n riskinarvio. Alustavien tulosten perusteella PHMB on terveydelle erityisen vaarallista joutuessaan elimistöön hengityksen kautta sekä kerta-annoksena että toistuvan altistumisen seurauksena. Sen on todettu olevan myös ihoa herkistävää ja aiheuttavan vakavan silmävaurion vaaran. Aineen vaaraominaisuuksista johtuen on todennäköistä, että myös PHMB:n käyttötapoja ja -kohteita tullaan rajoittamaan.

Tukes pyysi yrityksiä jo viime vuoden lopulla tarkistamaan markkinoimiensa biosidivalmisteiden koostumuksen ja käyttötarkoituksen sekä poistamaan markkinoilta kielletyksi tullutta tehoainetta sisältävät valmisteet. Se myös valvoo kieltopäätösten noudattamista tehostetusti tänä vuonna.