Hoitovastike – verojen ja maksujen osuus 2/3

Kiinteistövero, kaukolämmitys, vesi- ja jätevesimaksut, sähkö sekä jätehuolto nappaavat kaksi kolmasosaa asuinkerrostalon hoitovastikkeesta. Ns. indeksitalomittarilla mitattuna asuminen haminalaisessa 60 neliön kaksiossa maksaa vuodessa noin 580 euroa enemmän kuin kokkolalaiskaksiossa.

Yli 30 000 asukkaan kaupungeissa kiinteistöverot ja maksut vievät kaupungissa keskimäärin 2,43 euroa neliöltä kuukaudessa eli noin 54 prosenttia hoitokuluista. Suhteessa hoitovastikkeeseen summa on 67 prosenttia.

Kiinteistöveroihin ja maksuihin meni suurimmissa 37 kaupungissa keskimäärin viisi prosenttia viimevuotista enemmän. Eniten ovat kallistuneet kaukolämpö (7 %) ja vesihuolto (5 %).

Vertailukaupungeista asuminen oli tarkastelluilla mittareilla kalleinta Haminassa, jossa kiinteistöveroihin ja maksuihin menee indeksitalossa 2,73 euroa huoneistoneliötä kohden kuukaudessa, miltei 79 000 euroa vuodessa.

Seuraavina tulevat Hämeenlinna, Nokia ja Uusikaupunki, joissa maksut olivat keskimäärin noin 2 000 euroa Haminaa ja Hämeenlinnaa pienemmät.

Edullisinta keskusta-asuminen on Kokkolassa, jossa indeksitalon kiinteistöverot ja maksut ovat hieman runsaat 20 000 euroa Haminaa pienemmät.

Kiinteistövero ja jätehuolto

Tontista perittävä kiinteistövero vaihtelee viiden tarkastellun muuttujan osalta eniten. Kun Helsingin Töölön indeksitalossa menee vastikkeesta 49 senttiä neliöltä kuukaudessa tontin kiinteistöveroon, monessa pikkukaupungissa riittää keskustatontista vain muutama sentti neliötä kohden.

Erot johtuvat enemmän tontin verotusarvojen eroista kuin itse tontin veroprosenteista. Vuonna 2013 tontin verotusarvot eivät juuri muuttuneet, ja varsin harvat kaupungit nostivat veroprosenttejaan.

Rakennuksen kiinteistövero vaihtelee vähemmän, sillä ero aiheutuu vain asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenteista. Ankaria asuinrakennusten verottajia ovat Kaakkois- ja Itä-Suomen kaupungit sekä Jyväskylä, Kemi, Lahti ja Ylöjärvi.

Myös jätehuollossa kaupunkien väliset hintaerot ovat suuria. Kun Pirkanmaan kaupungeissa jätehuoltoon menee 12 senttiä asuinneliöltä kuukaudessa, kalleimmat kaupungit ovat yli 25 sentin lukemissa.

Kaukolämpö ja vesi entistä kalliimpaa

Kaukolämmön perus- ja energiamaksuihin menee indeksitalossa keskimäärin 1,20 euroa neliöltä kuukaudessa. Kalleinta lämmittäminen on vertailukaupungeista Nokialla (1,55 euroa), Imatralla (1,48) ja Valkeakoskella (1,47).

Edullisinta kaukolämpö on edelleen Kokkolassa (0,81 euroa) ja Oulussa (0,86 euroa).

Kaupunkikohtaiset kehityserot ovat kuluvana vuonna olleet isoja: esimerkiksi Kuopiossa kaukolämmön hinta nousi edellisvuodesta noin 20 prosenttia, mutta Helsingissä nousu oli runsaat kaksi prosenttia.

Veteen ja jäteveteen menee keskimäärin 59 senttiä neliöltä kuukaudessa. Edullisimmat vesimaksut ovat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, jossa lukema on 47 senttiä neliöltä kuukaudessa. Myös Tampere, Porvoo ja Iisalmi ovat edelleen alle 50 sentissä.

Kalleinta vesi on Jyväskylässä, jossa raaka- ja jäteveden hinta oli miltei 30 prosenttia kaikkien vertailussa mukana olevien kuntien keskiarvoa korkeampi.

Kiinteistösähkön keskihinta nousi edellisvuodesta kolme prosenttia. Indeksitalon sähkölaskuun menee 15 – 21 senttiä neliöltä eri kunnissa.

Indeksitalo on 30-vuotias 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit. Tutkimuksessa on ollut mukana 48 kuntaa. (Lähde: Kiinteistöliitto)