Hissiturvallisuus omistajan vastuulla

Jokseenkin kaikissa 1960- ja 1970-luvulta saakka, saati vielä pidempään palvelleissa henkilöhisseissä toiminnalliset häiriöt ovat tuttuja. Hissien huoltajilta ja korjaajilta löytyy osaamista ja varaosia kuluneiden tilalle – ja talon sisäinen liikennöinti ylös ja alas pelaa taas entiseen malliin. Välttämättä se ei tarkoita, että kulku sujuisi niin turvallisesti kuin sen suositusten mukaan pitäisi. Eikä toiminnallisuus hyvänkään työn jäljiltä yllä nykyhissien tasolle.

Euroopan Unionin julkaisema, olemassa olevien hissien turvallisuuteen kohdistuva standardi SFS-EN 81-80 vahvistettiin Suomessa vuonna 2004. Pontimena kyseisen standardin luomisen lienevät toimineen 74 riskitekijää, joiden oli tunnistettu uhkaavan vanhojen hissien turvallisuutta.

Hissinkäyttäjän turvallisuuden kannalta niistä merkittävimpiä ovat huono pysähtymistarkkuus, puuttuva tai riittämätön hälytysyhteys sekä hissikorien ovettomuus.

Toisin kuin valtaosassa Euroopan maista Suomessa standardia ei ole otettu osaksi lainsäädäntöä. Tosin Ruotsissakin hissien omistajien velvollisuus poistaa hissien oleelliset turvallisuuspuutteet tuli voimaan jälkijunassa, vastikään.

– Meillä Suomessa standardi on suositus vanhojen hissien peruskorjaukseen, Kone Oy:ssä modernisointijohtajana työskentelevä Heli Aalto viittaa standardin asemaan.

Se ei hänen mukaansa tarkoita, etteikö hissien turvallisuus yrityksen liiketoiminnassa olisi tärkeysjärjestyksessä ykkösasia sekä uusien valmistuksessa että vanhojen hissien korjauksessa. Kuitenkin, hissin omistaja on se, joka vastaa, että laite on turvallinen käyttää. Sen osalta epäselvyyttä ei ole muillakaan hissiyhtiöillä.

– Meille vastuunjako on selvä: hissin haltija vastaa sen kunnosta, toteaa Schindler Oy:n tekninen johtaja ja hissitöiden johtaja sekä Suomen Hissiyhdistys ry:n hallituksen jäsen Tapio Härö sanoo.

Härö ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että asia olisi yhtä selvä kaikille osapuolille. – Varmaankaan moni hissin haltija ei sitä tiedä!

Koneessa vanhojen hissien turvallisuuden eteen toimitaan myös ennakkoasenteella. Menossa on mm. hanke, jossa hissien riskit ja tekninen kunto kartoitetaan.

– Käymme hissit läpi sekä matkustajien että kunnossapitohenkilöstömme turvallisuuteen liittyvien puutteiden havaitsemiseksi, ja informoimme omistajaa niistä. Teemme myös yhdessä laitteen omistajan kanssa pitkän aikavälin suunnitelman hissin taloudelliseen ylläpitoon, Heli Aalto kertoo.

Myös Otis Oy:llä on kehitettynä asiakkaille helppolukuinen kuntokartoituspaketti. Sen avulla hissin haltija saa käsityksen hissilaitteensa kunnosta sekä suunnitelman mahdollisista korjaus- ja modernisointitarpeista.

– Kunkin hissilaitteen kuntoa sekä käyttöympäristöä on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti. Nyrkkisääntönä voimme kuitenkin sanoa, että vanhojen, modernisoimattomien hissien turvallisuustaso on kaukana nykyisten hissimääräysten turvallisuustasosta, myynti- ja myyntijohtaja Jani Järvenpää Otisista toteaa.

Suomen Schindleristä kerrotaan yrityksen modernisoivan nykytilanteessa kaikenikäisiä ja -tyyppisiä hissejä. Tosin hissien vaihtaminen uuteen hissiin on lisääntymässä voimakkaasti perinteisen modernisaation vaihtoehtona.

– Modernisointitarjouspyynnöt ovat nykyään lähdes kaikki hissikonsulttien laatimia, joten he määrittelevät, mitä hissille tehdään. Tarjoamme yleensä vain sitä, mitä hissikonsultti on tarjouspyyntöön laittanut. Joissakin tapauksissa voimme vaihtoehtoisesti tarjota hissin vaihtamista uuteen hissiin, Tapio Härö tähdentää.

Vain pätevälle huoltajalle ja korjaajalle lupa kajota

Omistajien ja hissiyhtiöiden lisäksi hissien kunnosta kannetaan huolta laajemmallakin taholla. Auktorisoiduista tarkastuslaitoksista käydään kahden vuoden välein suorittamassa lakisääteinen turvallisuusarvio. Hissin omistajalla on vastuu sopia käynnistä.

Riskitapauksissa tarkastajalla on oikeus edellyttää hissille tehtäväksi tiettyjä korjauksia turvallisuuden varmistamiseksi. Käynti voi rapsauttaa jopa käyttökiellon, kunnes riski on poistettu.

Taloyhtiöiden velvoite rakennuksiin viiden vuoden välein tehtävästä korjaustarveselvityksestä koskee myös hissejä. Kysymys siitä, onko hissiä korjattava tai onko sen tilalle hankittava peräti uusi, voikin nousta esiin myös kuntokartoituksen seurauksena.

Vastuu hissistä on taloyhtiön hallituksella. Käytännössä hissialan toimijat hoitavat asioita kulloisenkin taloyhtiön isännöitsijän kautta. Hissin huoltaja tai korjaaja voi kuulua sen valmistaneen yrityksen henkilöstöön, mutta välttämätöntä se ei ole. Tärkeintä on, että henkilöllä on työhön oikeuttava hissipätevyys ja että hän noudattaa hissille laadittua huoltosopimusta.

– Alalla on useita toimijoita, monenlaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja tarjolla. Taloyhtiöllä on mahdollisuus valita itselleen sopivin, Heli Aalto toteaa.

Pääasia on, että hissi on turvallinen käyttää. Hissin käyttäjän vastuulle turvallisuutta ei saa sälyttää. Sitä kyllä sattuu, että ongelmatilanteen pääsyylliseksi paljastuu käyttäjä – tai käyttäjien joukko. Kerralla hissiin ahtautumisen päälukuennätystä tavoitelleita on autettu kerrosten väliin juuttuneista hisseistä. Niissä tapauksessa aikaa ei ole tarvinnut uhrata tekijöiden jäljittämiseen.

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Artikkeli on julkaistu lokakuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 8/2013.