Hissien jälkiasennusrahaa käyttämättä 20 miljoonaa euroa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lla on 20 miljoonaa euroa tarjottavana  hissien jälkiasentamiseen. Esteetöntä asumismukavuutta kaiken ikäisille tuovien hissien jälkiasennukseen kannattaisi nyt ryhtyä ripeästi, Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeesta muistutetaan. Hissittömiä, vähintään kolmekerroksisia taloja on Suomessa edelleen reilut 18 400.

– Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke ja kymmenen maakunnallista hissityöryhmää aktivoi syksyn aikana taloyhtiöitä yhdessä suunnittelutoimistojen, rakennusliikkeiden ja hissiyritysten kanssa, kertoo valtakunnallisen hankkeen projektipäällikkö Tapio Kallioinen Lahden Seudun kehitys LADEC Oy:stä.

– Jokainen jälkiasennushissiprojekti suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Tavoitteena on löytää taloyhtiölle optimaalisin vaihtoehto. Samalla toteutamme myös muut esteettömyyttä edistävät toimenpiteet, kuvailee joensuulaisen suunnitteluryhmän Karrak Oy:n toimitusjohtaja Ville  Vänskä hissien jälkiasennukseen luodun yritystiimin toimintatapaa.

Jälkiasennushissiprojektissa talossa asutaan koko ajan, joten häiriöiden minimointiin ja asukkaiden viihtyvyyteen kiinnitetään erityisesti huomiota.

– Samalla kun hissiremontti tulee ajankohtaiseksi, kannattaa taloyhtiöiden suunnitelmiin sisällyttää rakennusten muitakin korjaustoimenpiteitä. Näiden yhteensovittaminen säästää ja kompensoi syntyviä korkokuluja, muistuttaa Insinööritoimisto Jormakka Oy:n toimitusjohtaja Jussi Jormakka.

– Esimerkiksi kun talotekniikan runkojohdot kulkevat pystysuuntaisesti, ovat samanaikaisesti tehtävät muut mahdolliset korjaukset aina kokonaistaloudellinen vaihtoehto. Käytännössä antenni- ja telejohtoja sekä ovipuhelinkaapelointeja uusitaankin jo lähes kaikkien hissiasennusten yhteydessä, hän toteaa.

Joensuun kaupungilla on vahva kokemus jälkiasennushissien rakennuttamisesta jo yli kymmenen vuoden ajalta. Jälkiasennushissien määrä suhteutettuna kaupungin väkilukuun nostaa Joensuun hissirakentamisen edelläkävijäksi Suomessa.

Maakunnallisen hissityötyhmän puheenjohtaja, kehityspäällikkö Ilpo Saukkonen Joensuun Tiedepuistolta rohkaisee juuri nyt toteuttamaan hissiremontteja. Tämänhetkinen taloustilanne kannattaa hyödyntää urakoitsijakilpailutuksissa.

– Valtio avustaa kerrostalojen hissin rakentamista 50 prosentilla. Lisäksi Joensuun kaupunki voi vuosittain myöntää 10 prosentin jälkiavustuksen, jolloin asunto-osakeyhtiön maksettavaksi jää 40 prosenttia kuluista, hän korostaa.

Joensuun keskusta-alueella on lähes 300 hissitöntä kerrostaloa. Vuoden 2003 jälkeen on rakennettu 45 kerrostaloon yhteensä 80 jälkiasennushissiä. Parhaillaan rakenteilla on hissit kahteen eri kohteeseen. Kaikkiaan tämän vuoden aikana valmistuu yhdeksän uutta hissiä. Hissien tarve kasvaa kuitenkin koko ajan, kun kerrostaloissa asuvat ihmiset ikääntyvät.

Hissiasiaa seminaarissa Joensuussa

Ketkä kaikki hyötyvät hissin rakentamisesta hissittömään kerrostaloon ja miten? Mitä hissin rakentaminen käytännössä vaatii? Mistä saa apua ja neuvoja jälkiasennushissien suunnitteluun ja toteutukseen? Voiko jostain saada taloudellista tukea hissirakentamiseen, ja miten kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken? Mitä hyötyä asunnon omistaja voi saada lisäkerrosrakentamisen tai korttelin täydennysrakentamisen avulla? Tällaisia asioita pohdittiin hissihankkeeseen liittyen 18. Syyskuuta Joensuussa pidetyssä seminaarissa.

Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke käynnistyi keväällä 2012. Sen tavoitteena on jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen valtakunnallisesti vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hanke tukee hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamista. Sen avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveystoimialalla.

Hissirakentamiseen liittyvien avustusten ja tukien säilyttäminen tulisi turvata. Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeen yhteistyökumppaneiksi haetaan vähintään 18 kaupunkia ja 10 yritystä.

Hankkeen valmistelusta ovat vastanneet ARA ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.